Hulp aan kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus in ontwikkelingslanden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

De missie van Child-Help

Child-Help vzw, opgericht in 2006, is een vzw die zich inzet voor de zorg van kinderen met spina bifida (open ruggetje) en hydrocefalie (waterhoofd) in ontwikkelingslanden. Child-Help vzw wil kinderen met deze handicaps de gepaste zorg geven zodat ze een kwaliteitsvol leven kunnen opbouwen. Hiervoor werkt de organisatie samen met partners in het Zuiden en bouwt ze op de bestaande mogelijkheden en initiatieven van ouders en lokale hulpverleners. 

 

Wat doet Child-Help?

Child-Help vzw voorziet medisch materiaal, promoot preventie en ondersteunt handicap specifieke organisaties voor spina bifida en hydrocefalie. In België geeft de organisatie de problematiek van deze handicaps in ontwikkelingslanden meer bekendheid via een zo ruim mogelijke voorlichting van het Belgische publiek.

Continentieprogramma

Child-help ontwikkelt continentiemanagement-programma’s en leert zowel medisch personeel als ouders en hun kinderen hoe het kind zo snel mogelijk schoon en droog wordt. Zo wordt nierschade voorkomen en kan het kind gemakkelijker opgenomen worden in de maatschappij en een zo volwaardig mogelijk leven leiden.

House of Hope

Child-Help bouwt gastenverblijven voor ouders en hun kinderen, dichtbij het ziekenhuis. Zo hebben de patiënten een veilige plek terwijl ze wachten op de chirurgische ingreep. Het verblijf geldt ook als experticecentrum waar ouders zowel psychologische als praktische informatie kunnen krijgen over de handicap van hun kind. Het wordt beheerd door lokale ouders van kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus.

Oudergroepen

Child-Help steunt oudergroepen van kinderen met deze handicaps. Zo creëert Child-Help een maatschappelijk draagvlak voor hun projecten. Niet alleen hebben de ouders steun aan elkaar, ze ondersteunen ook de projecten van Child-Help en lobbyen voor hun rechten bij de overheid.

Doneren van shunts en medisch materiaal

Child-Help doneert materiaal aan lokale ziekenhuizen. De aanwezigheid van de juiste medicatie en het noodzakelijke materiaal kan het verschil maken tussen leven of dood voor kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus.

Preventie, awareness en communicatie

Child-Help promoot primaire preventie en door vroegtijdige behandeling voorkomt het secundaire handicaps. Child-Help initieert bewustmakingscampagnes voor tijdige verwijzing voor behandeling, promoot preventieprogramma’s en promoot voedselverrijking met foliumzuur. 

Ondersteuning van lokale ziekenhuizen

Child-Help ondersteunt wereldwijd ziekenhuizen in het opstarten of uitvoeren van een Spina Bifida programma

Hoe kan jij Child-Help steunen?

De handicaps komen heel veel voor in Afrika, door een gebrek aan micronutriënten (foliumzuur), slechte hygiënische omstandigheden en ondervoeding die resulteert in vroeggeboorte. Op dit moment zijn er amper voorzieningen in ontwikkelingslanden waardoor de vraag naar ondersteuning enorm groeit.

Financiële steun

  • Per kind kost continentiemateriaal voor één jaar 20 €. Op deze manier zijn de kinderen droog en infectievrij en kunnen ze een echt sociaal leven opbouwen door ondermeer naar school te gaan of met vriendjes te spelen.
  • 1 shunt kost 47 €, nodig voor een levensreddende operatie. De shunt is een vrij eenvoudig implantaat, nodig om het overtollig hersenvocht af te voeren naar de buikholte. 47 € is onbetaalbaar in landen waar eenvoudige boeren vaak minder dan 1€ per dag verdienen.
  • De kost van een endoscopische operatie bedraagt 150 €. Als er in een land een neurochirurg klaar staat om de kinderen te behandelen, kan de vzw deze chirurg trainen in haar centrum en hem ondersteuning verlenen, zoals nu het geval dankzij de samenwerking met partners als Cure International in Oeganda, Zambia, Vietnam, Tanzania, Bangladesh en Nigeria.
  • Met 5000 € kunnen tien verpleegkundigen samen met 25 kinderen en hun ouders een week lang getraind worden rond continentiezorg.

Vrijwilligers in België

Child-Help vzw is op zoek naar een vrijwilliger om te helpen bij het uitdenken van een fondsenwervingsstrategie. De vzw zoekt iemand die wil helpen bij de volgende taken:

  • schrijven van brieven en artikels
  • fondsenwerving bij ondernemingen
  • online fondsenwervingscampagnes opzetten
  • creatie van een elektronische nieuwsbrief
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 16/03/2021