Zangkoor voor kinderen, kansarme jongeren en gedetineerden.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Sociale missie

De vzw Koren Equinox werd in 2012 onder impuls van de pianiste Maria João Pires opgericht. Equinox ontwikkelt koren samengesteld uit stemmen die anders niet direct toegang zouden hebben tot een kwaliteitsvolle muzikale begeleiding.

Wat doet Koren Equinox?

Equinox vzw wil de sociale capaciteiten van haar koorleden versterken door middel van muziek: luisteren, geduld, concentratie, kritisch oor en respect voor anderen en jezelf.

Equinox steunt:

 • kinderen van 6 tot 14 jaar uit kansarme milieus in Brussel
 • jongeren in de psychiatrie
 • gedeteineerden in de gevangenissen, meer bepaald in Leuze en Henegouwen.

Elk koorlid voelt zich, door deel uit te maken van de groep, gevaloriseerd en erkend. 

3 zangkoren waren in 2016 effectief actief binnen Equinox. Het Brussels Koor bestaat uit een 15-tal kansarme kinderen, waarvan er sommigen geplaatst zijn in  Maison d’enfants Reine Marie Henriette. De repetities (2u) vinden twee keer per week plaats. Elk jaar zijn er ook twee stages. In Chastre komen een 15-tal kinderen uit la Petite Maison, een psychiatrische kliniek, drie keer per week samen. In de gevangenis van Leuze-en-Hainaut wordt één keer per week gerepteerd met een tiental gevangenen.

De drie zangkoren worden geleid door een koorleider van de Muzikale Kapel Koningin Elisabeth. Het Brusselse koor nam in 2016 deel aan 10 concerten, dat van Chastre gaf er 3. Als gevolg van de stakingen in de gevangenissen in 2016,  kon het voorziene concert van in mei helaas niet doorgaan. Er is wel een nieuw concert voorzien in 2017, zowel voor de gevangenen als hun familie.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun:

 • voor het voortbestaan van de bestaande projecten en de opstart van nieuwe zangkoren:  147.00€/jaar

Vrijwilligers in België:

 • onthaal/luisterend oor/begeleding van begunstigden: 2 x per week

 • fondsenwerving : 1 x per maand

 • vertaling: Engels, Nederlands (sporadisch)

 • transport/mobiliteit van begunstigden : 2 x per week

 • andere: retoucheren van kostuums (2x per jaar)

Materiaal:

 • niet-bederfelijke eetwaren

 • informatica/burotica

 • speelgoed/knutselmateriaal

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 11/04/2019