Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

Sociale missie

Het CNCD-11.11.11 verenigt een 90-tal organisaties en ngo's met structurele ontwikkelingsprojecten. De beoogde doelstelling is de bevolkingen in het Zuiden toegang te verschaffen tot ontwikkeling en kansarme,  uitgesloten bevolkingen te laten genieten van fundamentele rechten.

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/05/2021