Gespecialiseerde dienstverlening gericht op kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

Kroonprinslaan, 214-216
1200
Brussel
02/762 57 30

CREESociale missie

CREE is een organisatie die gespecialiseerd is in een dienstverlening naar dove en slechthorende kinderen en jongeren toe. CREE streeft ontwikkeling en samenwerking na tussen slechthorenden of doven en horende personen. CREE organiseert ontmoetings-, uitwisselings- en vormingsruimtes voor en in samenwerking met dove personen. De missie van CREE bestaat erin, kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn, aan te moedigen om Burger te worden, Verantwoordelijk, Actief, Kritisch en Solidair (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires (CRACS).

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/03/2020