Landbouwers uit de Grote Merenstreek helpen in hun eigen onderhoud te voorzien

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Louis Schmidt laan 117 - bus 9
1040
Brussel
+32 475 784 500

Sociale missie

De vzw Comequi wil landbouwers uit de streek rond de Grote Meren (DR Congo) materieel ondersteunen zodat ze zelfstandig concrete en doeltreffende duurzame acties kunnen ondernemen om hun inkomen te verhogen en kunnen voorzien in het onderhoud van hun gezin (scholing van de kinderen, gezondheidszorg…).

Wat doet Comequi?

Om haar doelstelling te verwezenlijken, promoot Comequi landbouwproductie die beantwoordt aan de normen van eerlijke en biologische handel door landbouwcoöperatieven op te richten waarin lokale actoren verenigd zijn, en waar de focus op onderwijs en het plattelandsmilieu ligt. Doel van de projecten is dat ze na 3 jaar financieel onafhankelijk draaien.

 • Koffiecoöperatieve AMKA (Kivu): dit project ging van start in oktober 2011 met de bedoeling dat het in oktober 2014 financieel onafhankelijk wordt, op basis van hetzelfde model als Sopacdi. Opleiding van de koffieplanters gebeurt er onder leiding van een Congolese landbouwkundig ingenieur. De vzw zorgt voor de organisatie van de nieuwe coöperatieve, de opleiding van de koffieplanters, de oprichting van een administratief orgaan dat nodig is om het 'Max Havelaar' label aan te vragen, zodat de leden van de coöperatieve van een fairtrade-premie krijgen die gebruikt wordt om projecten van collectief belang mee te financieren.
 • Boomkwekerij (Nyamgoma-Kivu): jaarlijkse verdeling van 400.000 koffieplanten van de beste soort om de beplanting te verjongen. De planten die in 2009 werden geplant, produceren nu ruimschoots kwaliteitskoffie.
 • Koffiewasstation (Kivumeer): terbeschikking stellen van een machine die de productie van verbetert zodat er een betere prijs kan worden bedongen.
 • Organisatie en mechanisering van gemeenschappelijke velden: zodat landbouwers commerciëler kunnen werken en beter tegemoet kunnen komen aan de vraag van de lokale markten en  extra inkomsten kunnen genereren. Dit project wordt geleid door een lokaal landbouwkundig ingenieur. 
 • Aanleg van pedagogische moestuinen op school: opgestart in 2 basisscholen. De moestuinen hebben een pedagogisch doel (transversaal leren) en vormen een inkomstenbron door de verkoop van geproduceerde voedingswaren. 60 leerkrachten werden door 3 Belgische vrijwilligers opgeleid over het pedagogisch beheer van de moestuinen.
 • Steun aan de lokale ngo MRDE: deze ngo zorgt voor de omkadering van vrouwenverenigingen die kleine inkomensgenererende projecten lopen hebben. 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun:

 • gedecentraliseerde boomkwekerijen: 10 000 €
 • saldo voor de bouw van een koffiewasstation: 35 000 €
 • gemeenschappelijke velden: 5 000 €
 • schoolmoestuinen en opleidingen: 5 000 €
 • beheer van de coöperatieve AMKA: 15 000 €

 Update 2017

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 18/04/2019