Solidair zijn met gemeenschappen die ACTOREN zijn van hun ontwikkeling.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Congodorpen

CONGODORPEN mobiliseert gemeenschappen om zich te organiseren om zelfredzaam te zijn en het welzijn van hun burgers te verzekeren. Het ondersteunt de lokale economie om de kwaliteit van en de toegang tot basisdiensten voor gezondheid en onderwijs duurzaam te financieren .

 Wat doet Congodorpen?

CONGODORPEN ondersteunt projecten die tot transities leiden met een sterke lokale participatie en een multisectoriële benadering. Het gaat daarbij uit van gemeenschapsontwikkeling. In de DRC werkt CONGODORPEN samen met 4 lokale partners (Congolese non-profitorganisaties) die elk in 1 provincie actief zijn: Kwango,Equateur, Zuid- en Noord-Ubangi. Samen mobiliseren de teams bijna 850 Congolese middenveldorganisaties.

 

GEZONDHEID: De gezondheidscomités houden toezicht op de kwaliteit van het beheer van gezondheidscentra en zorgen voor de bouw en/of herstel van gezondheidscentra (en de uitrusting), huizen voor verpleegkundigen, drinkwaterbronnen, boorwerken. De mutualiteitsafdelingen sensibiliseren de lokale bevolking om zich aan te sluiten bij ziekenfondsen (ongeveer 78.600 leden). 

ONDERWIJS: Oudercomités zorgen voor sociale controle van het schoolbestuur en helpen om klaslokalen te herstellen. Comités voor alfabetiseringscentra helpen de alfabetisering van volwassenen te bevorderen. 

ONDERNEMERSCHAP: Boerenorganisaties en kleine individuele of gegroepeerde lokale ondernemers realiseren jaarlijks bijna 1000 agrarische en ondernemende microprojecten. 

LANDBOUW: Ondersteuning van de federatie van boeren en technische versterking in de agro-ecologie. 

 

Door de lokale ontwikkelingscomités (overkoepelende organisatie binnen de gemeenschappen) te steunen, wil CONGODORPEN bijdragen tot blijvende en duurzame veranderingen die door de betrokken bevolking worden geïnitieerd en gedragen.

 

Hoe kan jij Congodorpen helpen?

Financiële steun

CONGODORPEN moet een eigen bijdrage bijeenbrengen om in aanmerking te komen voor subsidie door de overheid van het programma 2017-2021 (versterking van de capaciteit van het verplegend personeel, levering van medicijnen, structurering van boerenfederaties, herstel van klaslokalen/gezondheidscentra en uitrusting ...). Daarnaast worden je giften om de beheerscapaciteit van de NGO te versterken. 

 • De nodige eigen bijdrage bedraagt ongeveer 200.000 €/jaar

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving/administratie: 
  • administratieve hulp bij fondsenwerving, bv. dankbrieven schrijven (NL), opvolging bestand, etc
  • vrijwilligerspost voor legaten
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen):
  • deelname aan noord-zuid evenementen voor Congodorpen (enkele keren per jaar)
  • uitwerken en organiseren van educatieve evenementen voor Congodorpen (bv. in het kader van het Afrika Filmfestival)
 • communicatie: ondersteuning (website, facebook, nieuwsbrief)
 • vertaling: van teksten (vooral NL/FR en FR/NL)
 • webmastering en ICT
 • medische expertise

Vrijwilligers in het buitenland:

 • Medische expertise
 • Vorming en workshops
 • Technische expertise

Materiaal:

 • Kantoormateriaal en computers
 • Schoolmateriaal
 • Medische materiaal
 • Naaimachines en naaigerief
Update 2020


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 05/08/2021