Opstellen van medische rapporten voor kandidaat-vluchtelingen die in hun land van herkomst zijn gefolterd

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Jules Vieujantstraat 9
1080
Brussel

Sociale missie

De vzw Constats richt zich tot kandidaat-vluchtelingen of personen die een aanvraag tot subsidiaire bescherming indienden, die in hun land van herkomst slachtoffer zijn geweest van folteringen of andere mensonterende praktijken. De vzw voert een grondig medisch en/of psychologisch onderzoek uit waarvan een uitgebreid rapport aan het slachtoffer wordt overgemaakt, zodat deze zijn aanvraag tot asiel in België kan verantwoorden. 

Wat doet Constats?

De vzw ontfermt zich over asielzoekers die het slachtoffer zijn van folterpraktijken zoals omschreven het Internationale Verdrag tegen Foltering, of van andere vormen van geweld (intrafamiliaal geweld, genitale verminking, gedwongen huwelijken, enz...). 

  • Medische en psychologische onderzoeken: op vraag van professioneel betrokkenen (advocaten, juristen, voogd, sociale assistenten) of van de slachtoffers die verklaren gefolterd te zijn of andere mensonterende praktijken te hebben ondergaan, zal de vzw een grondig onderzoek uitvoeren. Het onderzoek is in handen van artsen en kan resulteren in een uitgebreid medisch en/of psychologisch en/of psychiatrisch rapport. De consultaties alleen al hebben vaak een therapeutische impact op de slachtoffers, die eindelijk gehoord worden. Hoewel de vzw niet voor therapeutische opvolging van de slachtoffers kan zorgen, zorgt zij er wel voor dat de betrokkenen bij de juiste zorg- en rehabilitatiediensten terecht komen. Constats volgt de evolutie van de slachtoffers die zij heeft onderzocht, verder op, om vast te kunnen stellen of nog bijkomende interventies nodig zijn. 
  • Informatie en sensibilisering: de vzw Constats neemt initiatieven om de aanbevelingen van het protocol van Istanbul (zie www.constats.be) te verdedigen bij het grote publiek, en om een effectieve bescherming te verzekeren van de rechten van slachtoffers van foltering en andere mensonterende praktijken.

In 2016 ontving Constats 125 aanvragen tot medisch onderzoek. Deze zijn voornamelijk afkomstig van onthaalcentra, advocaten, psychologen en sociale assistenten.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun:

Om de onderzoeks, documentatie- en vormingskosten van de artsen, de opmaak van rapporten, vertalingen en de verplaatsingen van slachtoffers (die niet op de hulp van derden kunnen rekenen) te helpen bekostigen. Met privégiften kunnen meer aanvragen tot onderzoek worden gefinancierd en meer slachtoffers geholpen.

Vrijwilligers in België:

  • Vrijwillige artsten
  • administratie/secretariaat
  • boekhouding
  • fondsenverwerving
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 28/05/2020