De best mogelijke omstandigheden bieden voor de palliatieve patiënt, zodat hij/zij een waardig en vredig levenseinde kent.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

De missie van Continuing Care

De beste omstandigheden creëren voor de patiënt en zijn of haar omgeving zodat een waardig en vreedzaam levenseinde mogelijk wordt. Een breed publiek en professionals uit de gezondheidszorg informeren over palliatieve zorgen.

Wat doet Continuing Care?

Continuing Care biedt palliatieve thuiszorg in de 19 Brusselse gemeenten. De team bestaat uit tweedelijns verpleegkundigen, gespecialiseerd in palliatieve zorgen, een verwijzende arts, een psycholoog, een verpleegkundige in de welzijnszorg, een maatschappelijk werker en een team vrijwilligers. Continuing Care draagt op 3 niveaus bij aan de begeleiding van de patiënt:

 • In samenwerking met de behandelende arts en het aangestelde medische team, monitort Continuing Care de symptomen (pijn, ongemak, ...) om ze onder controle te houden en de behandeling indien nodig aan te passen.
 • Continuing Care coördineert en ondersteunt ook bestaande begeleidende diensten en stelt medische apparatuur ter beschikking om een minimum aan huiselijk comfort te garanderen.
 • Verder biedt Continuing Care psychologische ondersteuning aan de patiënt en de omgeving, door tijd en een luisterend oor te bieden.

 

De organisatie sensibiliseert en informeert autoriteiten, professionals en het grote publiek met een trimestrieel tijdschrift "Les Soins Palliatifs-Belgique". De verpleegkundigen van Continuing Care geven  opleiding in palliatieve zorg, meestal in verpleegtehuizen.

Wachtdienst : gespecialiseerde verpleegkundigen zorgen voor de continuïteit van de zorg en waken bij de patiënten via een wachtdienst die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is.

Hoe kan jij Continuing Care helpen ?

Continuing Care  heeft financiële steun nodig om:

 • meer mensen te kunnen helpen. De vzw begeleidt meer dan 750 patiënten per jaar maar wordt slechts voor de begeleiding van 381 patiënten gesubsidieerd.
 • de kosten voor de 24/24  wachtdienst te dekken
 • medische apparatuur aan te kopen (bedden, toiletstoelen, rolstoelen, anti-doorligmatrassen, morfinepompen, …), die de patiënten die door de team worden begeleid gratis kunnen gebruiken.
 •  een nieuwe website te laten ontwerpen

Continuing Care heeft vrijwilligers in België nodig:

 • Begeleiding van  en luisteren naar de patiënten
 • Administratie/secretariaat
 • Hulp tijdens campagnes en evenementen
 • Informatie en sensibilisering
 • Fondsenwerving
 • Vertaling naar het Nederlands of het Engels
 • Vervoer van patiënten

Continuing Care heeft materiaal nodig:

 • Medische apparatuur (elektrische bedden, matrassen, rolstoelen, toiletstoelen, rollators, infuushouders, pannen, bedtafels, ...).

Update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 09/09/2020