Steun dit biomedisch onderzoeksinstituut, opgericht door Nobelprijswinnaar Christian de Duve, waar meer dan 250 onderzoekers en technici uit ongeveer 40 landen samenwerken om ziekten beter te begrijpen met als doel om ze beter te kunnen genezen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

instituut de duveSociale missie

Het Instituut will bijdragen aan de vooruitgang van fundamentele biomedische kennis en ervoor te zorgen dat deze kan worden toegepast ten voordele van patiënten. In één zin: "Beter begrijpen om beter te genezen".

 

Wat doet het de Duve Instituut?

Het huidige onderzoek aan het Instituut leidt tot een beter begrip van de biologische mechanismen van verschillende ziekten en verbetert zo de diagnose en behandeling. Het betreft de volgende pathologieën:

 • Kankers, leukemieën en lymfomen, en hun behandeling met immunotherapie;

 • Verworven (diabetes) en erfelijke (zeldzame ziekten) metabole ziekten;

 • Ziekten gerelateerd aan immuniteitsstoornissen (astma, multiple sclerose, systemische sclerodermie, ziekte van Crohn, psoriasis);

 • Virale en bacteriële infecties, met een belangrijke onderzoeksfocus op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en nieuwe manieren om bacteriën te bestrijden;

 • Ontwikkelingsstoornissen van de vasculaire (angioom, lymfoedeem) en skeletale (gespleten lip) systemen.

 

Enkele recente concrete resultaten:

 • De ontdekking van de werkwijze van een antilichaam heeft geleid tot de ontwikkeling van een geneesmiddel dat neutraliseert een molecuul dat immuunresponsen tegen kanker blokkeert (meer details in de pers).

 • De ontdekking van een genetische mutatie die verantwoordelijk is voor primair lymfoedeem opent een nieuwe weg voor het ontwikkelen van behandelingen (meer details in de pers). Een soortgelijke ontdekking heeft al geleid tot de identificatie van een behandeling die de pijn bij veneuze misvormingen aanzienlijk vermindert (meer details in de pers).

 • De ontdekking van het werkingsmechanisme van een enzym heeft geleid tot de identificatie van een revolutionaire behandeling tegen neutropenie, een hematologische aandoening die een hoog risico op infecties met zich meebrengt (meer details hier).

Veelbelovende paden worden ook onderzocht in de strijd tegen antibioticaresistentie, evenals bij immunotherapie bij kanker door de ontwikkeling van de spin-off iTeos Therapeutics.

 

Ontdekkingen worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Voor een niet-gespecialiseerd publiek worden ze ook gecommuniceerd op de website, op de Facebook pagina en in de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Instituut.

 

Ontdek in beelden het onderzoek aan het Instituut en wat het voor patiënten betekent

 

Hoe kan jij helpen?

Het de Duve Instituut heeft uw financiële steun nodig voor:

 • De beurzen toegekend aan veelbelovende jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland (jaarlijkse kosten: 46 000 €/onderzoeker). Als een donor een volledige beurs wil financieren, kan deze zijn/haar naam dragen;

 • De aanschaf van dure wetenschappelijke apparatuur;

 • De exploitatiekosten van de laboratoria (80 €/onderzoeker/dag).

 

Hun donatieformulier biedt u de mogelijkheid om het domein te kiezen dat u wilt ondersteunen.

 

Updated in 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/12/2020