Vrijwilligersorganisatie voor geïsoleerde en eenzame mensen aan de rand van de maatschappij.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Sint Jacobsmarkt 43
2000
Antwerpen
03/234.05.11

De missie van De Loodsen

De vereniging heeft als doel initiatieven te nemen en te stimuleren die de levenskwaliteit van maatschappelijk achtergestelde groepen verbetert, en mogelijkheden te bieden voor de gelijke behandeling van deze groepen. Haar basisfilosofie is presentie en werken met vrijwilligers, die opgeleid worden en regelmatig samenkomen.

Wat doet De Loodsen?

 • Harmattan

Met Harmattan (Sint- Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen) wil de Loodsen vluchtelingen met elkaar in contact brengen en wederzijdse kennismaking stimuleren door Nederlandse taallessen. Door de nieuwe wetgeving van begin 2012 kunnen mensen zonder wettige papieren niet meer naar officiële scholen. Dit maakt dat vzw’s zoals De Loodsen proberen om deze mensen op te vangen. Wekelijks volgen zo'n 180 personen de Nederlandse les, verdeeld over 8 groepen van plusminus 20 personen, beginners en gevorderden.  Deze mensen hebben niet de correcte verblijfsdocumenten.

 • Overzet

Overzet (Lange Leemstraat 127, 2018 Antwerpen) is een opvangtehuis voor alleenstaande vrouwen zonder papieren en met medische zorgen. Deze vrouwen kunnen al dan niet zwanger zijn of kinderen hebben. De Loodsen biedt hen een tijdelijke opvang en gaat met hen een vriendschapsband aan. Dit project is gegroeid vanuit de nood aan hulp voor mensen zonder papieren. Velen van hen zijn ziek en hebben een slechte of geen huisvesting. In het huis is er plaats voor 6 vrouwen, drie kamers zijn ingericht voor een verblijf met kinderen. De Overzet werd opgericht in samenwerking met Dokters van de Wereld, Protestants Sociaal Centrum en de Gasthuiszusters van Antwerpen (die sinds 2008 een van de belangrijkste partners zijn).

 • ’t Vlot

't Vlot (Lange Beeldekensstraat 20, 2060 Antwerpen) is een straatpastoraat, gegroeid vanuit de Loodsen. Met dit project richt ’t Vlot zich vooral tot mensen die altijd op straat leven of een groot deel van de dag op straat doorbrengen: mensen met of zonder verslavingen, met of zonder psychische moeilijkheden, en mensen met of zonder inkomen of papieren. Kortom, mensen. Twee maal per week (op dinsdag- en donderdagmiddag) kunnen ze er langskomen voor een tas soep, een babbel , een luisterend oor (men verbruikt momenteel  100 liter soep/week ). Per namiddag onthaalt 't Vlot een 60-tal personen.

 • Tochten van Hoop

Dit zijn thematische en gegidste wandelingen in Antwerpen met de aandacht op plekken waar geloof en hoop in een menselijke oplossing steeds aanwezig zijn. De tochten staan open voor al wie geïnteresseerd is in de problemen van onze samenleving. De tochten zijn erg educatief en zijn interessant voor scholen. Iedere tocht eindigt met een getuigenis van een ervaringsdeskundige of een vrijwilliger die aan één van de projecten werkt.

 • Platform Noodhulp onder Protest (PNOP)

Een 4-tal keer per jaar komen alle vrijwilligersorganisaties actief op het vlak van armoedebestrijding samen in het PNOP. Dit platform zendt signalen uit om armoede aan te kaarten en vraagt dat er menswaardige hulp wordt geboden aan personen die in armoede moeten leven. Met “StopArmoede.NU” verwierf het platform bekendheid met haar maandelijkse acties aan het stadhuis van Antwerpen. De versteviging en uitbreiding van de sociale kruideniers is een heel belangrijk spoor. Ook vanuit de Europese gemeenschap zou voedsel kunnen worden geleverd, maar dan is er een gezamenlijke opslagplaats en verdeling nodig. Daarover zit de Loodsen rond de tafel, samen met het OCMW en de stad Antwerpen. De Loodsen heeft zich ook aangesloten bij de extra winteropvang. Een voorbeeld van zo’n  Platform lid is bv. Onthaal Sint Antonius.

 

De financiering van de vzw gebeurt nagenoeg volledig met giften (privémiddelen).

 

Hoe kan jij De Loodsen helpen?

Financiële steun

 • De Overzet: voor de huishuur, energiekosten, telefoon en tv, onderhoud en herstelkosten, eventueel uitbreiding van studio-appartement door de toename van het aantal aanvragen vrouwen, en het salaris vanr 1 personeelslid à 14u/week
 • Harmattan:  voor de energiekosten, kopieer-en printkosten, verplaatsingskosten van vrijwilligers, en het salaris van 1 personeelslid à 10u/week
 • ’t Vlot Straatpastoraat : voor het salaris van 1 personeelslid à 19u/week, huishuur, energiekosten, verplaatsingskosten, algemene kosten.

Vrijwilligers in België

 • luisterend oor / begeleiding van personen in nood
 • logistieke hulp
 • karweitjes, onderhoud
 • fondsenwerving

Vrijwilligers kunnen een opleiding genieten van vzw De Loodsen

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/11/2019