Integrale Jeugdhulpverlening

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Auwersstraat 48
2600
Berchem
(+32) 03/287 80 20

De missie van De Touter

Ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich goed voelen in de thuis en/of leefsituatie. Samen met de betrokkenen wordt bekeken welke hulp nodig is en wordt er op zoek gegaan naar een aanpak waarbij de betrokkenen zich beter voelen.De vzw organiseert ook hulpverlening op maat in dialoog binnen de dagcentra, de thuisbegeleidingsdienst en de dienst begeleid zelfstandig wonen.

Wat doet De Touter?

Dagcentra

Er zijn 4 verschillende dagcentra: DC Trapeze (6-12j), DC Taimoem (6-12j) en DC De Tandem (12-18j) in Berchem en DC De Tichel (6-12j) in Boom. Per dagcentrum kan de vzw 10 kinderen/gezinnen begeleiden. De dagcentrumwerking is een combinatie van een kind- en gezinsgericht activiteitenaanbod:

 • groepsbegeleiding na de schooluren, eventueel uitgebreid met individuele begeleiding
 • gezinsgesprekken aan huis om de 14 dagen: het doel van de begeleiding wordt in samenwspraak met het gezin bepaald
 • ondersteuning op vlak van school, vrije tijd, administratie, wonen en werken
 • ouderwerking


Contextbegeleiding

De Dienst voor contextbegeleiding Terra (0-18j, Berchem) kan 72 gezinnen begeleiden. Contextbegeleiding is een intensief hulpaanbod voor gezinnen met een problematische opvoedingssituatie of voor kinderen/jongeren die een misdrijf hebben gepleegd. Om in aanmerking te komen voor contextbegeleiding, is het belangrijk dat de ouders over voldoende draagkracht beschikken om hun kinderen thuis op te voeden. Doel is de relatie tussen ouders en kinderen te versterken en een steunend netwerk te creëren in functie van het welzijn van het kind:

 • een vaste begeleider komt wekelijks aan huis voor gesprekken met de gezinsleden en andere betrokken personen en diensten
 • het gezin aanzetten tot een proces van samenwerking: wat maakt hen sterk en wat verbindt hen
 • op basis van de bezorgdheden van het gezin en hun doelstellingen wordt een plan opgesteld, dat samen met de betrokkenen om de 6 maanden geëvalueerd wordt

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 

Tangram (Antwerpen) begeleidt tot 48 jongeren van 17-21j die zelfstandig gaan wonen, op vraag van de Integrale Toegangspoort of de jeugdrechtbank. De begeleiding richt zich op alle belangrijke levensdomeinen: familie, relaties, school, vrije tijd, emotioneel welzijn, administratie, financiën en het praktisch huishouden. De aangeboden hulp is afhankelijk van de vraag van de jongere en zijn context en van de opdracht van de consulent van de Integrale Toegangspoort of de jeugdrechter.

Hoe kan jij De Touter helpen?

Financiële steun

 • voor de aankoop van speelmateriaal voor de leefgroep
 • voor de aankoop van fietsen
 • voor het Sinterklaasfeest
 • voor het organiseren van jongeren- en gezinskampen
 • voor het onderhoud van de gebouwen

Vrijwilligers

 • fondsenwerving
 • vertaling: tolken Arabisch/Berbers

Materiaal

 • informatica/burotica
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen

 

 

 

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/10/2020