DEI waakt erover dat de Rechten van het Kind worden gerespecteerd

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Sociale missie

De vzw DEI-Belgique is de Franstalige Belgische afdeling van de ngo Défense des Enfants International (DEI) die in Genève is gevestigd. In hoofdzaak waakt zij erover dat de Belgische staat de engagementen die voortvloeien uit de erkenning van de Internationale Conventie van de Rechten van het Kind, naleeft. DEI intervenieert daar waar de rechten van het kind niet worden gerespecteerd. De vzw zorgt ook voor de sensibilisering en vorming en het informeren van een breed publiek en beroepsmensen over de rechten van het kind in België en internationaal. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 14/09/2021