Sensibilisering et mobilisatie van jongeren voor Noord-Zuid solidariteitsacties en begeleiding van milieu- en voedselzekerheidsinitiatieven

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2013

Sociale missie

Sensibilisering en mobilisatie van jongeren rond de uitdagingen in de moderne wereld en hen versterken in hun capaciteiten zodat ze zich op een solidaire en verantwoorde manier kunnen engageren. Engagement voor een sterkere, meer solidaire en verantwoord engagement. Burgerbewegingen en jongeren uit het Zuiden (Afrika en Azië) stimuleren in hun initiatieven rond voedselzekerheid, milieu of wereldburgerschapsvorming.  


Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 09/06/2021