Helpt kinderen die problemen hebben opgroeien in de huidige samenleving

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Deuzeldlaan 202
2900
Schoten
(+32) 03/647 06 55

De missie van Dennenhof

Begeleidingscentrum Dennenhof helpt kinderen die gedrags-, emotionele- en/of ontwikkelingsstoornissen hebben, en normaal tot beneden gemiddeld begaafd zijn, opgroeien in de huidige samenleving. Begeleidingscentrum Dennenhof zoekt samen met alle betrokkenen rondom het kind naar de meest geschikte en gedeelde zorg.

Wat doet Dennenhof?

 • De hulpverlening bestaat uit vier luiken: individuele begeleiding ingebed in de therapeutische leefgroepwerking of kamertraining, gezinsbegeleiding, schoolbegeleiding, individuele therapie. De 'kamertraining' is een individueel hulpverleningstraject dat leidt naar volledig zelfstandig wonen, met mobiele nabegeleiding.
 • De kinderen en jongeren verblijven in 10 leefgroepen en in het kamertrainingscentrum die zijn ondergebracht in rijhuizen in de grote regio Noord-Antwerpen en Booischot. De huizen zijn ruim en per huis wordt een 8 à 10-tal kinderen en jongeren tussen de 5 en 17 jaar oud, opgevangen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd (cat.14), en hebben een diagnose op basis van DSM-IV ontvangen (ADHD, autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek, oppositioneel –opstandige gedragsstoornis,...).
 • Het begeleidingscentrum heeft geen eigen school maar werkt samen met verschillende scholen uit haar omgeving (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs). Samen met de ouders gaat de vzw op zoek naar een opleiding die zo nauw mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Om een kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening te kunnen aanbieden, staat er een multidisciplinair team in voor de begeleiding van de kinderen, jongeren en hun ouders: kinderpsychiater, psychologen, orthopedagoog, maatschappelijk werkers en opvoeders. Indien nodig gaat de vzw extern op zoek naar andere disciplines.

 

Hoe kan jij Dennenhof helpen?

Financiële steun voor

 • de verbouwing van de nieuwe locatie in Nijlen (aangekocht juni 2017) tot een vierwoonst.. Het betreft een voormalig hotel dat gerenoveerd wordt ifv een leefgroep en dagwerking. In een tweede en derde fase komen er leefgroepen bij. De eerste verbouwing doet Dennenhof volledig met eigen middelen. Budget voor de eerste fase (elektriciteit vernieuwen, asbest laten verwijderen, brandwerende deuren, branddetectie, noodverlichting, plaatsen van 4 sanitaire cellen, schilderen, keuken vernieuwen, inrichten van bureau, …): 200.000 €. 
 • de realisatie van de eerste driewoonst in Schilde (bouw nieuwe woning en renovatie van de 2 bestaande woningen) voor een maximale integratie van het kind/jongere doordat hij/zij op dezelfde locatie binnen Dennenhof kan opgroeien bij verlengd verblijf. Dit project kan worden gerealiseerd  met de hulp van VIPA subsidies. Het totale project is geraamd op 2.473.000 €. De eigen bijdrage van Dennenhof bedraagt 1.093.038,94€
 • de vervangbouw van de studiowerking Rozemaai. De studio’s zijn niet meer conform de actuele veiligheidsnormen. Daarom gaat de vzw over tot de bouw van studiowerking naast de maatschappelijke zetel in Schoten en de uitbouw van de dienst rechtstreeks toegankelijke hulp. Hiervoor werden middelen aangevraagd bij VIPA voor een maximaal bedrag van 597.395 €. Het resterende bedrag dat de vzw zelf moet inbrengen, wordt geraamd op  438.451 €.
 • de renovatie van de tweewoonst in Wuustwezel: isoleren en opnieuw bekleden van de platte daken wegens waterschade in 2016. Er wordt ook een extra kamer bijgebouwd zodat alle kinderen een eigen kamer kunnen hebben. Hier draagt de vzw de kosten volledig zelf. Budget: 30.000 €.
 • de vernieuwing van het wagenpark: jaarlijks wil de vzw een bus ( met meer dan 300.000 km op de teller) vervangen door een bestelwagen met 7 zitplaatsen. De afgelopen 2 jaar werden er zo drie nieuwe wagens aangekocht. Maar er moeten nog 5 bussen worden vervangen. Kostprijs:  17.000€/stuk.

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving
 • logistieke hulp

Materiaal

 • computer- en kantoormateriaal
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • didactisch en schoolmateriaal

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/07/2020