Dierenartsen Zonder Grenzen helpt Afrikaanse boeren door hun kuddes gezond te houden. Wanneer hun dieren gezond zijn, zijn de boeren dat ook.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Dierenartsen zonder Grenzen

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt Afrikaanse boeren door hun vee gezond te houden. Wanneer hun dieren gezond zijn, zijn de boeren dat ook. Ze kunnen een betere toekomst opbouwen. De ngo werkt in 8 Afrikaanse landen: Burkina Faso, Niger, Mali, Oeganda, Tanzania, Rwanda, Burundi en DR Congo.


Wat doet Dierenartsen zonder Grenzen?

 • Zuidwerking

Door de dieren gezond te houden in Afrika, gaat Dierenartsen Zonder Grenzen de strijd aan tegen honger en armoede. Via lokale partnerorganisaties ondersteunt de ngo lokale dierenartsen met opleidingen en materiaal. Zo kunnen ze hun praktijk uitrusten en aanpassen aan de omstandigheden van het platteland. Ze leiden ook veehouders op tot dierenverzorgers, zodat zij kunnen instaan voor de gezondheid van de dieren in de omliggende dorpen.

De activiteiten van Dierenartsen Zonder Grenzen gaan verder dan alleen dierengezondheidszorg. De organisatie helpt dorpen ook bij het opzetten van veevoederbanken en bij hun toegang tot lokale microkredietinstellingen. De organisatie brengt hen in contact met handelaars en afzetmarkten en helpt hen bij het bouwen van drinkwatervoorzieningen voor mens en dier. Dierenartsen Zonder Grenzen moedigt ook het duurzame beheer van water en grasland aan en het oplossen van conflicten.

 

 • Noordwerking

Dierenartsen Zonder Grenzen wil beleidsmakers, landbouwers en veehouders, studenten agronomie en diergeneeskunde, maar ook consumenten sensibiliseren rond familiale veeteelt, one health en de uitdagingen waarvoor veehouders wereldwijd staan. Dit gebeurt aan de hand van allerlei activiteiten: gastcolleges, beleidswerk, educatief en videomateriaal, debatten, beurzen, uitwisselingsreizen, brochures...


Hoe kan jij Dierenartsen zonder Grenzen helpen?

Financiële steun

 • voor de aankoop van vee, kleinvee (kippen, konijnen, geiten) en materiaal (drink- en voerdbakken, veevoeder)

 • voor veterinaire verzorging van de kuddes

 • voor de organisatie van preventieve basisopleidingen dierenverzorging voor een gemeenschapsagent dierengezondheid in Niger, zodat hij zijn eigen kuddes en die van de naburige dorpen, kan vaccineren.

Vrijwilligers in België

 • administratie & onthaal
 • vertaling (Nederlands, Frans, Engels)
 • communicatie, promotie en fondsenwerving
 • hulp bij de samenstelling van educatief materiaal en pleidooien
 • informaticabeheer (o.m. de website)
 • expertise-overdracht:versterken van de capaciteiten en competenties van de dierenartsen in landen waar DZG aanwezig is.

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 01/05/2021