Socio-economische ontwikkeling van minder begunstigde bevolkingsgroepen bevorderen via vorming van jongeren en volwassenen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Guldendallaan, 90
1150
Brussel
02/427 47 20

De missie van VIA Don Bosco

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Al meer dan 48 jaar biedt VIA Don Bosco pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van haar projecten. VIA Don Bosco helpt hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwt de ngo bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Op deze manier wil VIA Don Bosco werken aan de weg naar een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Wat doet VIA Don Bosco?

Opleidingen

Alfabetisering, technische en beroepsopleiding voor jongeren, training van volwassenen, verbetering van de positie van de vrouw, pedagogische opleiding van leraren en kaders, ... Onderwijs is namelijk een fundamenteel mensenrecht dat de aanzet kan geven tot een beter leven.

Geïntegreerde ontwikkeling van regio's

VIA Don Bosco werkt samen met internationale instellingen via partnernetwerken en tracht een strategie op punt te stellen die de geïntegreerde ontwikkeling van de verschillende regio's, waar ze actief is, waarborgt. 

Tewerkstelling

In nauwe samenwerking met de Belgische regering en met lokale verantwoordelijken werden regionale ontwikkelingsbureaus opgericht. Deze bureaus moeten de lokale initiatieven coördineren en combineren in een strategisch educatief plan voor een regio. Het uiteindelijke doel is te komen tot een duurzaam vormings- en opleidingsbeleid per regio.

VIA Don Bosco is actief in:

  • In Latijns-Amerika heeft VIA Don Bosco partners in 5 landen (Bolivia, El Salvador, Ecuador, Haïti en Peru).
  • In Afrika is VIA Don Bosco actief in 6 landen (DR Congo, Tanzania, Madagascar, Kameroen, Mali en Benin).
  • Tenslotte beheert VIA Don Bosco ook eigen projecten: ongeveer 200 initiatieven in 43 landen. Binnen deze projecten wordt er gezorgd voor voedsel en geneesmiddelen. Daarnaast worden er onder andere ook waterputten geboord, straatkinderen opgevangen, opleidingen gegeven.

Hoe kan jij VIA Don Bosco helpen?

Financiële steun

  • Om in haar programmasubsidiëring te kunnen voorzien, moet VIA Don Bosco vzw zelf zorgen voor een ngo-bijdrage van 20 %. Daarvoor doet de ngo een beroep op schenkers.

Vrijwilligers in België

  • animatie, informatie, sensibilisering
  • vertaler
  • administratie 

Frequentie in overleg met VIA Don Bosco zelf, zie ook  www.viadonbosco.org

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/01/2020