Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde jongeren die actief op zoek zijn naar werk.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Stassartstraat 48
1050
Brussel
(+32) 02 203 02 31

De missie van DUO for a JOB

DUO for a JOB heeft als doel de ongelijkheid in de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren afkomstig uit immigratie te verminderen, de kracht van ouderen te heropwaarderen, de integrenerationele kloof te dichten, en de etnische intergenerationele contacten te bevorderen en, tot slot, de stereotiepen inzake leeftijd en xenofobie te ontmantelen door het creëren van een sociale band, begrip en buurtsolidariteit.

 

Wat doet DUO for a JOB?

DUO for a JOB is een mentoring programma dat geïmmigreerde jongeren (uit een niet-Europese context) in Brussel woonachtig, in contact brengt met ervaren senioren op (brug)pensioen, zodat deze hen kunnen ondersteunen en bijstaan en de nodige omkadering bieden in hun zoektocht naar een baan. Na hun samenstelling worden de duo’s door DUO for a JOB gedurende de mentoring periode. De cyclus van een DUO bestaat uit 8 fases:

 • Informatiesessie: om het project voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden.
 • Individueel gesprek: om de geïnteresseerde mentor en mentee kandidaten beter te leren kennen.
 • Opleiding: de pas ingeschreven mentor volgt een verplichte opleiding van 4 dagen waarmee hij de nodige bekwaamheden aanleert om een jonge geïmmigreerde werkzoekende te kunnen begeleiden op de gepaste manier.
 • Samenstelling van het duo: elke week worden nieuwe duo’s samengesteld tijdens groepsvergaderingen voor het “matchen” van mentor en mentee kandidaten, op basis van verschillende criteria (werksector, taal, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz).
 • Eerste ontmoeting: de gelegenheid voor de mentor en de mentee om kennis te maken en om de “matching” te bevestigen.
 • De mentoringovereenkomst: indien het duo wenst door te gaan wordt een tweede vergadering gepland om de overeenkomst en het ethische handvest van de vereniging te tekenen.
 • Mentoringperiode: één keer per week komen de duo’s bijeen gedurende 6 maanden. Verschillende hulpmiddelen worden hen voorgesteld, zoals simulaties van sollicitatiegesprekken, het nalezen van hun CV’s, hulp tijdens hun zoektocht naar een woning, of logopedie zittingen. Op het einde van de 6 maanden worden de duo’s gevraagd om in te schatten of het programma hun verwachtingen voldaan heeft en in hoeverre de doelstellingen bereikt zijn.
 • Feedback wordt verzameld omtrent het programma en de begeleiding van de vereniging om naar verdere evolutie en verbetering te streven.

 

Hoe kan jij DUO for a JOB helpen?

Financiële steun voor

 • de omkadering voor een stijgend aantal duo's (doelstelling: 2000 tegen 2018)
 • de ontwikkeling van nieuwe begeleidingstools
 • de verhuis van de lokalen
 • de ontwikkeling van een nieuw centrum in Luik, Antwerpen en andere Belgische steden

 

 

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding van jongeren à rato van 1x/week
 • occasionele logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering: occasioneel
 • fondsenwerving: occasioneel, gedurende events
 • structurele administratieve ondersteuning
 • vertalingen Frans naar Engels – Frans naar Nederlands


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/05/2018