Seksuele uitbuiting van kinderen uitroeien.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

20 Joseph II straat
1000
Brussel
+32 (0) 478 60 12 33

Sociale missie 

Seksuele uitbuiting van kinderen uitroeien.

ECPATWat doet ECPAT?

ECPAT Internationaal is het enige netwerk dat volledig gewijd is aan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.  Het werk van ECPAT België, lid van ECPAT Internationaal, is gebaseerd op deze drie belangrijkste pijlers:

 • Voorkomen: door regelmatige preventieacties bij professionals zoals hoteluitbaters, advocaten en voogden, zet onze sensibiliseringsactie de realiteit van de seksuele uitbuiting van kinderen in het daglicht om te vermijden dat dergelijk misbruik wordt gepleegd.

 • Luisteren: de stemmen van de kinderen staan centraal in ons werk en worden weerspiegeld in ons onderzoek, onze programma's, onze campagnes en onze strategische keuzes.

 • Mobiliseren: de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voeren we samen. Samen met haar partners, mobiliseert ECPAT België zich dagelijks om de kinderen te beschermen.

Enkele voorbeelden van hun acties:

(Dé)clic: online veiligheid door en voor jongeren

Door middel van leuke en interactieve opleidingen biedt ECPAT België jongeren (12-18 jaar) de nodige instrumenten om zich te beschermen tegen de risico's van seksuele uitbuiting via nieuwe technologieën. De originaliteit van het project is dat het de jongeren zijn die de andere jongeren opleiden in middelbare scholen en centra voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Deze directe betrokkenheid van adolescenten maakt preventie zowel relevanter als duurzamer.

ReACT: bescherming van kindslachtoffers

Door middel van aan hun leeftijd aangepaste en in 15 talen vertaalde brochures/video's informeert ECPAT België minderjarigen over hun rechten als slachtoffer. We leiden ook professionals op (begeleiders, advocaten, jeugdwerkers, politieagenten, hotels, reisbureaus, enz.) zodat ze situaties van seksuele uitbuiting van kinderen in de uitoefening van hun functie kunnen opsporen en daarop kunnen reageren.

 

"Ik zeg STOP! ": laten we in het buitenland de ogen niet sluiten

Sinds 2004 coördineert ECPAT België de "Ik zeg STOP! " campagne om de straffeloosheid van daders van seksueel misbruik in het buitenland te bestrijden.

Hoe kan jij helpen?

ECPAT België heeft uw donatie nodig om:

 • Het organiseren van nieuwe opleidingen "veiligheid online" voor jongeren in een uitgebreid netwerk van 50 scholen verspreid over gans België : 10.000 € (druk handboeken, verplaatsingskosten, kosten opleider).
 • Het ontwikkelen van een smartphone-friendly versie van de website "Ik zeg STOP!": 20.000€ (ontwikkeling en online zetten)
 • Herdruk in 13 talen van het materiaal om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te informeren over hun rechten in België: 2000 €.
 • Uw giften laten ECPAT België toe onze dagelijks preventie-activiteiten bij jongeren en professionals te versterken.

 ECPAT heeft vrijwilligers in België nodig:

 • Administratie/secretariaat : 1 dag/week
 • Boekhouding : 1 dag/week
 • Fundraising : 2 dagen/week
 • Vertaling (Engels-Frans-Nederlands): 2 dagen/week
 • Webmastering : 2 dagen/week

 ECPAT heeft materieel nodig

 • Computers en kantooruitrusting
 • Spelletjes en knutselmateriaal

Update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 27/04/2021