De leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren verbeteren in de meest kansarme regio's ter wereld.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Sociale missie

Door middel van partnerschappen met lokale organisaties, wil Kinderen Derde Wereld (KDW) de leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren verbeteren, door middel van projecten van duurzame socio-familiale et professionele integratie. De landen waar de vzw actief is, bevinden zich in de meest kansarme regio's ter wereld.

Wat doet KDW in het Zuiden?

De organisatie telt 33 leden, onder wie 32 vrijwilligers, die zich elk in functie van hun eigen expertise inzetten voor de vzw: fondsenwerving, projectsupervisie, begeleiding van jongeren, ... KDW realiseert en steunt een dertigtal projecten per jaar in een tiental partnerlanden.

Enkele voorbeelden:

  • Op de Filippijnen, met de lokale partner Virlanie Foundation, financiert KDW een integraal programma voor straatkinderen, inclusief meisjes met een geschiedenis van seksueel misbruik en kinderen en volwassenen met een handicap. Ook genieten enkele honderden opgesloten kinderen in Bacolod (SDC) van een professionele omkadering.

  • In India:de vereniging voert een aantal projecten in een viertal zuidelijke deelstaten met als doel het onderwijs en de beroepsopleiding voor jonge mensen van verschillende leeftijden te ondersteunen. Het richt zich op gender, als transversaal thema, teneinde de bescherming van de meisjes en het bewustzijn van vrouwen te bevorderen.

  • In de Democratische Republiek Congo: herenigingsprogramma voor 2 200 straatkinderen en kwetsbare jongeren (Kinshasa/Ngaliema en Mont Ngafula).

Wat doet KDW in Belgïe?

De vzw organiseert ook sensibiliseringsacties bij jeugdbewegingen en in Belgische scholen over de problemen waarmee hun leeftijdsgenoten in het Zuiden worden geconfronteerd. KDW biedt jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan inleefreizen, waarbij een concreet microproject wordt gerealiseerd. De vzw biedt ook mogelijkheden tot vrijwilligerswerk binnen enkele partnerorganisaties in het Zuiden.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor elke projecten.

Materiaal:

  • boeken en pedagogisch materiaal in het Engels en het Frans, spelmateriaal.
  • materiaal voor vechtsporten zoals karate, judo (kimono, gordels, ...).

Vrijwilligers in België:

  • Vertalingen en nazien van teksten

  • Organiseren van Events.

Update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/04/2021