Residentieel centrum voor volwassenen met een mentale handicap

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

8, Allée de Clerlande
1340
Ottignies
010/43.70.70

Sociale missie

Farra Clerlande is een residentieel centrum dat zo goed mogelijk wil tegemoet komen aan de behoeften van volwassen personen met een ernstige mentale handicap en aanverwante gedrags-of motorische stoornissen. Elk van de bewoners heeft nood aan externe hulp om zijn of haar dagelijks leven te organiseren.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/03/2019