De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2021

Wat is de missie van de Fietsersbond?

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Onafhankelijk en met de steun van leden (23.000), vrijwilligers (1.200), lokale Fietsersbondafdelingen (108) en bondgenoten.

Fietsersbond op donorinfo.be

Wat doet de Fietsersbond?

De Fietsersbond organiseert acties, initiatieven en campagnes (Bike to Work, Spring Challenge, Bike for Life, applausdag, verkiezing Fietsstad/Fietsgemeente, meetfiets, …) en biedt structurele ondersteuning aan de 108 lokale afdelingen om de fietsveiligheid en -infrastructuur in Vlaanderen en Brussel te verbeteren door:

 

 • het in kaart brengen van pijnpunten op vlak van infrastructuur.
 • meer en betere handhaving op gedrag dat fietsers in gevaar brengt.
 • een snellere besteding van de budgetten voor fietsinfrastructuur en fietsveiligheid.
 • in te zetten op veilige fietsenstallingen (als motiverende voorwaarde om te kiezen voor de fiets).
 • meer data over fietsgebruik, infrastructuur en fietsongevallen te verzamelen om efficiënte en snelle beslissingen te nemen die de fietsveiligheid verbeteren.
 • een fijnmazig fietsroutenetwerk te ontwikkelen. De fietssnelwegen zijn de ruggengraat en moeten aansluiten op voldoende goede lokale routes over de grenzen van gemeenten en regio's heen.
 • de ontsluiting van bedrijvenzones. Er is nog veel werk om elk bedrijf op een veilige en aangename manier per fiets bereikbaar te maken.
 • te lobbyen en ijveren voor de uitbreiding van de onbelaste fietsvergoeding naar alle sectoren.

 

Dankzij de inspanningen van de Fietsersbond heeft de nieuwe federale regering fietsdiefstalpreventie als prioriteit opgenomen in het beleidsplan mobiliteit.

 

Hoe kan jij de Fietsersbond helpen?

Met financiële hulp om:

 • de 108 afdelingen nog beter te ondersteunen bij hun acties, initiatieven en campagnes om de fietsveiligheid te verbeteren.

Als vrijwilliger voor de volgende taken:

 • Administratie en secretariaat

 • Hulp bij evenementen en campagnes
 • Fondsenwerving
 • Juridische expertise

Update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/06/2021