Deze organisatie strijdt tegen kanker

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

De missie van de Stichting tegen Kanker

 Steun voor wetenschappelijk onderzoek, sociale steun en gezondheidsbevordering.

 Steun voor wetenschappelijk onderzoek, sociale steun en gezondheidsbevordering.Wat doet de Stichting?

  • Financiering van het wetenschappelijk kankeronderzoek: financiering van onderzoek naar kanker is  prioriteit nummer één van de Stichting tegen Kanker. In 2014 heeft de Stichting 16.558.057 € uitgegeven aan een selectie van wetenschappelijke onderzoeken aan Belgische universiteiten. 
  • Sociale begeleiding van patiënten en hun naasten: de Stichting tegen Kanker biedt patiënten duidelijke en betrouwbare informatie. De Stichting organiseert sociale activiteiten die erop gericht zijn de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten te verbeteren.
  • Promotie van gezonde leefwijze en opsporing: de Stichting tegen Kanker voert diverse sensibiliseringscampagnes gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde informatie, bedoeld om mensen aan te zetten tot een gezondere levensstijl en iedereen te wijzen op het belang van kankerpreventie en -opsporing.   
  • Sensibilisering van publieke overheden: de Stichting tegen Kanker is voorstander van een betere openbare gezondheidspolitiek, en spoort de overheden aan om beter te strijden tegen kanker en de medische zorg voor elkeen toegankelijk te houden. Op deze manier zal de ziekte steeds minder gezinnen treffen.
  • Bevorderen van initiatieven: de Stichting tegen Kanker spoort iedereen aan om op zijn/haar manier een persoonlijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker. De Stichting staat open voor initiatieven en verwelkomt iedereen die zich samen met de stichting wil engageren.

De middelen waarover de Stichting beschikt zijn nagenoeg uitsluitend afkomstig van giften en legaten (schenking via testament) van het publiek.

Hoe kan jij de Stichting tegen Kanker helpen?

Financiële steun

Zowel privégiften als giften van bedrijven zijn welkom. De Stichting gebruikt deze om haar acties voort te kunnen zetten en uit te breiden, zoals financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek, het opzetten van sociale projecten om patiënten en hun naasten te helpen, en haar sensibiliseringscampagnes. 

Vrijwilligers in België

De Stichting tegen Kanker is voortdurend op zoek naar vrijwilligers voor verschillende opdrachten: schoonheidsverzorging bij patiënten in het ziekenhuis, regionale activiteiten, activiteiten voor jongeren, administratieve taken, verspreiden van publicaties in ziekenhuizen en bij notarissen.

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/10/2020