Hulp en steun aan kansarme personen die in de Sint-Janskliniek (Brussel) verblijven

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

Sociale missie

Bijdragen tot een humanere hospitalisering, patiëntjes in de pedopsychiatrische afdeling van de Sint-Janskliniek helpen om hun lijden draaglijker te maken, strijd tegen de uitsluiting van personen die niet voldoende inkomen hebben om een minimale medische controle te kunnen betalen. 

Wat doet de Stichting Sint-Jan?

Fondation Saint Jean enfants hospitalises

Steun in de pedopsychiatrische afdeling Domino

  • Recreative activiteiten: de Stichting Sint-Jan zorgt ervoor dat jaarlijks zo'n 100 kinderen (3-12 jaar) die een zware psychologische last met zich dragen en in de pedopsychiatrische afdeling Domino verblijven, aan therapie-ondersteunende activiteiten kunnen deelnemen, zoals bijvoorbeeld muziekateliers, hippotherapie, plastische kunst,  pottenbakkerij; de stichting zorgt ook voor de aanschaf van didactisch materiaal en het vervoer van en naar de centra waar de activiteiten plaatsvinden (zee, boerderij, zwembad,...).  De stichting neemt de helft van de lonen van de coördinator en de psychologe voor haar rekening. 

  • Inrichten van lokalen/ruimtes : de stichting betaalt voor de inrichting van lokalen waar activiteiten kunnen plaatsvinden, een aangepaste isoleerruimte voor een kind dat in crisis verkeert, en een permanente speelruimte op het dak van de Sint-Janskliniek uitsluitend voorbehouden voor de kinderen die er in de psychopediatrische afdeling verblijven. 

Strijd tegen de uitsluiting

  • Medische zorg: de stichting Sint-Jan neemt de kosten van medische zorgen voor haar rekening, wanneer de patiënten in kwestie niet voldoende inkomen hebben om zelfs nog maar een minimale medische controle te betalen. De stichting is reeds meerdere keren tussengekomen voor gehospitaliseerde kinderen of volwassenen, die zich onder de radar van de sociale zekerheid bevinden, en dit in overleg met de sociale dienst van de Sint-Janskliniek. 

Humanisering van de ziekenhuisopname

  • Creatie van onthaalruimtes: de stichting Sint-Jan werkte mee aan de creatie van een aangepaste onthaalruimte voor gezinnen die dialysepatiëntjes begeleiden, de uitbreiding van onthaal voor diensten als radiotherapie, palliatieve zorgen,... 

Alle activiteiten van de stichting worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun

  • voor het organiseren van activiteiten voor de patiëntjes van de psychopediatrische afdeling Domino 
  • om de aanpassing van de lokalen te helpen bekostigen
  • om personen zonder inkomen te helpen

Vrijwilligers in België

  •  fondsenwerving: de Stichting Sint-Jan is continu op zoek naar vrijwilligers voor haar fondsenwervende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Kerst- of Paasmarkt, kledingbeurs, brocante, organiseren van lunches,...
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 05/05/2021