Foyer vzw werkt via verschillende deelwerkingen rond diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Werkhuizenstraat 25
1080
Sint-Jans-Molenbeek Saint-Jean
(+32) 02/411.74.95

De missie van Foyer

Foyer vzw zet zich in voor een samenleving die op een positieve manier omgaat met diversiteit en waaraan iedereen, ongeacht afkomst, op een gelijkwaardige manier kan participeren.

Wat doet Foyer?

Foyer heeft talloze werkingen. Een greep uit het aanbod:

BIS Foyer  - Brussel Integratie door Sport, de sportwerking van Foyer vzw die via diverse activiteiten (3 sportclubs, happenings, kampen…) kansarme jongeren met diverse achtergronden wil aanzetten tot en begeleiden bij een duurzame en gestructureerde sportbeoefening. Wekelijkse activiteiten: BC Foyer Molenbeek (een basketbalclub voor meisjes), Atlemo (een atletiekvereniging voor jongeren), Indoor Cricket Molenbeek.

Jongerenwerking Foyer: deze werking is gelegen in de Kanaalzone van Molenbeek en biedt activiteiten en projecten aan (cultureel, recreatief, sportief, taalondersteunend, huistaakklas & coaching…) die inspelen op de noden van maatschappelijk kwetsbare Brusselse jongeren en waarbij uitgegaan wordt van hun competenties. Er zijn ateliers (Studiebox, circus, muziek , leren studeren); projecten (FoyerFuture, Earn a Bike, theater, wetenschapsateliers) en kampen (sport-en natuurkampen, chiro-uitwisseling, Boring Brussels,...).

Interculturele Bemiddeling (ICB) in de gezondheidszorg: een andere ziektebeleving en uiting van klachten en verschillende wederzijdse verwachtingen maken dat zorgvraag en zorgaanbod vaak slecht op elkaar zijn afgestemd. ICB staat in voor zowel de bemiddeling, vaak inclusief tolken, tussen allochtone hulpvrager en dienstverlener (bv. medisch, op school…) als voor vorming/voorlichting rond interculturele communicatie.

Adviescentrum Meertalig Kind: voert taalanalyses uit in het kader van diagnostiek van meertalige taalontwikkeling onder toezicht van een logopedist.

Dienst Roma & Woonwagenbewoners: een steunpunt voor Roma en Woonwagenbewoners dat specifiek met Roma-bemiddelaars werkt. De hoofddoelstelling is het bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid van Roma en woonwagenbewoners door begeleiding, responsabilisatie en oriëntatie naar een realistisch toekomstperspectief, met nadruk op integratie via onderwijs en opleiding.

 

 

 • Wijkatelier: in de Werkhuizenstraat beschikt Foyer over een eigen wijkatelier. Het is bedoeld voor mensen uit de buurt die voor zichzelf allerlei karweien in hout willen uitvoeren. De ateliergebruikers komen er vrijblijvend en onbezoldigd werken. Ze maken er kasten, kaders of houten speelgoed. De reden waarom de mensen in het atelier komen klussen is meestal omdat ze niet de middelen hebben om een nieuw afgewerkt product te kopen.
 • Mannenwerking (binnen Atelier M) en vrouwenwerking (binnen Dar al Amal).
 • het Gewoon Vreemd Paleis, een interactieve introductie in burgerschapspraktijk waarbij jongeren geconfronteerd worden met het feit dat het gewone minder gewoon en het zogenaamd abnormale vaak meer normaal is dan het lijkt. Foyer vzw organiseert ook wijkwandelingen rond de sociale geschiedenis van de buurt.
 • het Foyer deradicaliseringsproject dat op verschillende sporen tegelijk inzet om radicalisering te voorkomen staat in de steigers.

Alles samen bereikt Foyer vzw zo'n 4.000 Brusselaars.

Hoe kan jij Foyer helpen?

Financiële steun

 • voor de sportwerking: € 15.000 voor de opleiding van kansarme jongeren met sportief talent tot hulptrainer.
 • Atelier M is een nieuw project waarvoor de vzw op zoek gaat naar financiële steun. Atelier M bestaat uit 2 luiken, een mannenwerking (op het gelijkvloers), en een atelier-museum (op de eerste en tweede verdieping van een grote werkplaats). De mannenwerking moet een open ontmoetingsruimte worden rond positieve waarden, activering en nieuwe initiatieven. Het atelier-museum zal Brussel laten zien als een multiculturele stad die een historiek en een interculturele toekomst heeft. De M in de naam staat voor Mannen, Migratie, Museum, Molenbeek en Meer. Foyer vzw zoekt nog € 50.000 om de installatiekosten van het geheel te dekken. 
 • voor de jongerenwerking (creatieve ateliers, kampen e.d.): € 5.000

Vrijwilligers in België

 • vertalingen (van Nederlands naar Frans en Engels)

Materiaal

 • informatica/burotica
 • werkgereedschap
 • hygiëne- en onderhoudsproducten
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/03/2020