Preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Sociale missie

Bijdragen tot de beëindiging van genitale verminkingen bij vrouwen en gedwongen huwelijken binnen de Afrikaanse diaspora in België en wereldwijd, door middel van preventie bij de gezinnen, steun aan reeds besneden vrouwen en opleiding van professionelen.

Wat doet  GAMS?

Dagelijks onthaal van gezinnen (besneden vrouwen, mannen, jongeren  en kinderen): individuele begeleiding en oriëntatie binnen de antennes van de organisatie in Brussel, Vlaanderen en Wallonië, psychologische consultaties in Brussel, Luik en Namen.

Workshops: voor jongeren en kinderen (nieuw), lichamelijke expressie, prenatale workshops, maandelijkse bijeenkomsten, sensibilisering inzake de Afrikaanse mutualiteiten.

Opleidingen: voor mensen uit de gezondheidszorg, sociale sector, mensen die instaan voor sociaal of juridisch onthaal van asielzoekers, communautaire verbindingsschakels

Informatie en sensibilisering: fototentoonstelling op vraag 'handen die het onbeschrijflijke vertellen',  die de problematiek van vrouwelijke genitale verminking aankaart.

Coördinatie van het Strategisch Netwerk voor de Strijd tegen Genitale Aandoeningen.

 Hoe kan jij helpen?

Financiële steun:

  • om de functie van animator/trice in Brussel in te vullen
  • voor het project 'Pact voor het Onderwijs' in Senegal: peterschappen van jonge meisjes in  Vélingara om hen te beschermen tegen gedwongen huwelijken en besnijdenis. 

Vrijwilligers in België :

  • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
  • animatie, sensibilisering, informatie
  • karweitjes, onderhoud
  • fondsenwerving 
  • vertaling NL en ENG
  • webmastering

Materiaal

  • informatica en burotica
  • meubilair/elektro-huishoudtoestellen

Update 2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/09/2020