De positiefste duurzaamheidscoach in scholen en bedrijven in België!

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van GoodPlanet vzw

GoodPlanet inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Concreet, haalbaar en altijd met een positieve blik en hoopvolle insteek verspreidt Goodplanet kennis en plant het zaadjes voor verandering.

Wat doet GoodPlanet vzw?

Van groene speelplaatsen tot bloeiende generatietuinen. Van moestuinieren op school tot kookateliers voor werknemers. Van zero afval-uitdagingen tot gsm-inzamelacties… GoodPlanet inspireert jong en oud hoe duurzamer te leven, in kleine en grote projecten.

Jaarlijks krijgen 500.000 schoolkinderen in kleuter-, lager en middelbaar onderwijs elke dag workshops van 40 bevlogen GoodPlanet-coaches rond alle mogelijke duurzaamheidsthema’s: natuur, circulaire economie, energie, het klimaat, mobiliteit, duurzame voeding…

Deze coachings worden ook in bedrijven gegeven. GoodPlanet gaat verder en coacht ook bedrijven in hun duurzaamheidsbeleid en gaat samenwerkingen aan met bedrijven die een duurzame rol opnemen.

 

Hoe  kan jij helpen?

Financiële steun

 • voor een bijkomende voltijdse medewerker: GoodPlanet heeft slechts 7% structurele subsidies. 93% van de inkomsten zijn toegewezen aan specifieke projecten. De marge op deze projecten voor innovatie (inspelen op recente maatschappelijke noden, aanboren nieuwe doelgroepen …), organisatieontwikkeling (B2B luik ontwikkelen, CRM, Communicatie …) en impactmonitoring (meten van de impact op individuen en groepen en bijsturen waar nodig) is te beperkt. GoodPlanet zou idealiter een voltijdse kracht moeten kunnen vrijmaken voor deze zaken, die nu grotendeels na de werkuren moeten gebeuren. Een voltijdse kracht kost zo’n 70.000 euro per jaar (inclusief werkingskosten).

Vrijwilligers in België

 • Administratie/secretariaat
 • Hulp bij evenementen en campagnes: GoodPlanet wordt vaak gevraagd om deel te nemen aan beurzen, evenementen … Betaalde krachten zijn te duur om daar voor vrij te maken. Bovendien is het vaak tijdens het weekend. Het GoodPlanet team werkt bijzonder hard en veel en dit is vaak te veel van het goede. Nochtans zou meer aanwezigheid op dit soort events positief zijn voor GoodPlanet om haar draagvlak te verbreden en mensen aan te sporen om GoodFriend (volger, geïnteresseerde) te worden.
 • Animatie, informatie, sensibilisering: bepaalde sensibiliserende activiteiten kunnen door vrijwilligers gebeuren die hier via een TTT-vorming kunnen toe opgeleid worden. Bijvoorbeeld: sensibiliseren rond afval op festivals, de 5 actiedagen van GoodPlanet Challenges, begeleiding scholen met moestuin binnen de campagne 'Zie ze groeien', animaties op tentoonstellingen van GoodPlanet (To Bee of not to Bee, Human migrations, Water …).
 • Boekhouding: hulp bij financiële dossiers/boekhouding
 • Fondsenwerving: zoeken van individuele donateurs voor de organisatie
 • Vertalingen: Nederlands-Frans (heel frequent). Duits (regelmatig)
 • Website: maken van reportages over de activiteiten van de vzw voor de site
 • Vervoer
 • Juridische kennis
 • andere (omschrijf)...: fotografie van de projecten van GoodPlanet, hulp bij het meten van impact en marktonderzoek (enquêtes, bevragingen doelgroepen), hulp bij planning van workshops en vormingen in scholen (telefonische contacten met scholen, inschrijven in planning educatief medewerkers).

 

 

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/10/2020