Help deze organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare bevolkingsgroepen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

Gewijde-Boomstraat 44 - bus 1
1050
Brussel
02/ 280 16 01

Handicap International

De missie van HI

Handicap International is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie onderneemt actie voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Wat doet HI?

HI is actief met 441 projecten in 61 landen in Azië, Zuid- en Centraal-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

 • Protheses leveren en revalidatiezorg verlenen: HI levert orthopedisch materiaal, organiseert bijeenkomsten voor revalidatiezorg en psychologische ondersteuning. Zo wil het de autonomie vergroten van personen die getroffen worden door ziekte en van slachtoffers van ongevallen, natuurrampen of gewapende conflicten.
 • Hulp bieden in noodsituaties: al te vaak worden personen met een handicap vergeten bij crisissituaties die gepaard gaan met natuurrampen of gewapende conflicten. HI verleent zorg, levert het meest essentiële materiaal en biedt psychologische ondersteuning aan slachtoffers.
 • Oorzaken van handicaps voorkomen: diabetes, polio, epilepsie, ondervoeding … HI leidt plaatselijk personeel op, onderneemt acties om oorzaken van handicaps te voorkomen en voert sensibiliserings- en screeningscampagnes.
 • Actievoeren tegen mijnen: HI ontmijnt gebieden, wijst de bevolking op de gevaren van antipersoonsmijnen of clusterbommen, voert actie om een einde te maken aan het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden en verleent bijstand aan slachtoffers.
 • Inclusie: HI heeft bijgedragen tot de opstelling van het Internationeel Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, aangenomen door de Verenigde Naties in 2006.

Link naar het jaarrapport 2019

 

Hoe kan jij HI helpen?

HI heeft jouw steun nodig om:

personen met een handicap en de meest kwetsbare mensen een kans op een beter leven te geven dankzij bijvoorbeeld:

 • een paar krukken om te kunnen lopen (20€).
 • een prothese voor mensen wiens arm of been is geamputeerd (48€ )
 • een toegankelijke schuilplaats voor mensen met een handicap in noodsituaties (350€)

HI heeft vrijwilligers in België nodig voor:

 • Administratie/secretariaat
 • Hulp bij evenementen en campagnes 
 • Fondsenwerving
 •  Vertalingen
 • En veel meer !  Ontdek hier hun vrijwilligers pagina :

 Laatste update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 23/02/2021