Stichting van openbaar nut die internationaal werkt en focust op de genezing van kankerpatiënten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van het Antikankerfonds

Het Antikankerfonds is een Belgische non-profit organisatie die op internationaal niveau aan wetenschappelijk onderzoek doet. Het fonds zoekt naar meer en betere behandelingsopties die (te) weinig kansen krijgen in het commerciële circuit en streeft naar doorgedreven kennisdeling met een ruim publiek, en samenwerking met onderzoekers en beleidsmakers. Investeren in beloftevolle kankerbehandelingen is broodnodig. Het Antikankerfonds wil alle kankerbehandelingen een kans geven - los van hun kostprijs - en de meest waardevolle zo snel mogelijk tot bij de patiënt brengen.

 

Wat doet het Antikankerfonds?

  • Wetenschap ten dienste stellen van kankerpatiënten en de samenleving. Het Antikankerfonds zoekt continu naar oplossingen die kankerpatiënten écht helpen en gelooft daarbij in de kracht van wetenschappelijk onderzoek.
  • Het Antikankerfonds streeft naar daadwerkelijke impact op korte termijn, om met no-nonsense pragmatisme een resultaat neer te zetten.
  • Onderzoeksfinanciering
    • Het Antikankerfonds draagt bij aan onderzoek door middel van directe financiële ondersteuning voor klinische proeven. Gemiddeld dekt die 50% van de totale kosten. De ondersteuning varieert van proportioneel kleinere bijdragen aan grotere consortiumonderzoeken (bijvoorbeeld 20% van 700.000 euro aan kosten - ASPIRIN-studie) tot volledige sponsoring (bijvoorbeeld 100% van 250.000 euro aan kosten - KETOROLAC-studie).
    • In de toekomst wil het Antikankerfonds nog meer optreden als strategische trekker van klinische onderzoeken (door bijvoorbeeld proeven te katalyseren, initiëren en beheren) door clinici te incentiveren om consortia te vormen. Daarnaast zal er ook meer ingezet worden op samenwerking met andere filantropische organisaties voor de cofinanciering van projecten. Naast directe financiële steun aan klinische proeven, biedt het Antikankerfonds ook ondersteuning in de vorm van strategische input. Eigen onderzoekers assisteren bij het samenstellen van consortia en protocollen en bij de ontwikkeling van documentatie.

Meer info op de website van het Antikankerfonds

Hoe kan jij het Antikankerfonds helpen?

Financiële steun

  • et Antikankerfonds werd opgericht door Luc Verelst, die ook voorzitter is en alle overheadkosten van het fonds voor rekening neemt. Een deel van de schenkingen is bestemd voor specifieke onderzoeksthema’s zoals overeengekomen met de schenker of de betrokken organisatie. Aanvullend op directe donaties helpt het fonds ook onderzoeksinstellingen bij het verkrijgen van financiering via andere kanalen. Zo stroomt er meer geld naar onafhankelijk kankeronderzoek en kunnen er nieuwe mogelijkheden voor kankerbehandeling ontdekt worden.
  • Er zijn 4 projecten in voorbereiding, nl. het Pioneer project in UK, het Aspirin project in Nederland en België, het PRIMMO-project in België en het AML-ViVA project in Duitsland. 

 

 


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 25/06/2020