Het GielsBos biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een mentale beperking.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2018

HetGielsbos op donorinfo.beDe missie van Het GielsBos

Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. Het biedt deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en professionalisme. Zo stelt het hen in staat een eigen leven uit te bouwen en hun dromen na te jagen.

 

Wat doet Het GielsBos?

Een plek om te wonen

Vandaag biedt Het GielsBos aan meer dan 300 personen met een verstandelijke beperking een aangepaste plek om langdurig te wonen. Anderen komen hier af en toe logeren. Wonen kan in het dorp in Beerse, Lille of Tielen (9 woningen) of in een bosrijke omgeving te Gierle (28 woningen).

Een invulling van de dag

Ook voor dagopvang of dagbesteding kan je bij het GielsBos terecht. Dit kan in hele of halve dagen, op verschillende locaties, afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de cliënt. Zo zijn er de activiteitencentra in Tielen en Gierle, maar is er eveneens gelegenheid tot dagopvang in de woningen of op de boerderij.

Behandeling

Bij het GielsBos kan je ook terecht  voor gespecialiseerde medische dienstverlening zoals bv. een gehooronderzoek.

Een plek om zelf iets te doen

De activiteitenlokalen en materialen kan je ook huren, voor een activiteit in Het GielsBos. Ook organisaties, scholen en verenigingen die zich inzetten voor personen met een beperking kunnen bij het GielsBos terecht voor deskundig advies, om iets te organiseren of om samen te werken.

 

Hoe kan je het GielsBos helpen?

Financiële steun voor:

Een belevingstuin waar cliënten, hun familie, medewerkers en wandelaars elkaar kunnen ontmoeten en verpozen in de natuur van Het GielsBos. 

Vrijwilligers

  • ondersteuning bij activiteiten met de bewoners (uitstapjes, wandelen, fietsen...)
  • luisterend oor en begeleiding
  • ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten van de GielsBos-cliënten

 

Update 2020

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/06/2021