Wanneer het opvoedingsgebeuren met jonge kinderen vastloopt, biedt het Open Poortje residentiële of ambulante opvangmogelijkheden en thuisbegeleiding.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

De missie van het Open Poortje

 

Het Open Poortje begeleidt gezinnen met jonge kinderen die in nood zijn. Twee afdelingen van het Open Poortje ( Tuimel-werking en de STOP4-7werking) wonnen reeds de Koningin Mathildeprijs, een unicum in België. Het Open Poortje wil sterk inzetten op agressiepreventie bij kinderen en het begeleiden van zeer kwetsbare moeders met jonge kinderen omdat vroegtijdige preventie loont.

Wat doet het Open Poortje?

CKG Open Poortje biedt residentiële opvang en thuisbegeleiding, afhankelijk van de situatie van het gezin.  De vzw begeleidt jaarlijks ongeveer 300-400 gezinnen in de regio Waas- en Dender, in de regio Voorkempen en in Antwerpen-Noord (Berchem en Deurne). 

 • CKG Open Poortje (Schilde) en het Open Poortje Waasland (Sint-Niklaas) - www.ckgopenpoortje.be -  hebben samen drie leefgroepen en een mobiele werking. De werking is 24/24u bereikbaar. De begeleiding is beperkt in tijd. Het gezin kan zelf aanmelden, maar ook instanties als het CLB, OCMW of de Jeugdrechtbank kunnen dat doen.
  De begeleiding biedt veel ondersteuning voor de ouders, zodat zij beter tegen hun taak opgewassen zijn en nadien de zorg weer kunnen opnemen. 
  Ondertussen werkt een begeleider, samen met elk kind, aan een persoonlijk verhaal, door tekeningen, foto's, herinneringen aan leuke momenten te bundelen. Zo kan het kind de gebeurtenissen een plaats geven. Het kind krijgt uitleg over zijn eigen situatie en over kinderrechten in het algemeen.
 • De Tuimelwww.detuimel.be (Berchem) werkt met erg jonge en maatschappelijk kwetsbare kinderen (0-3) en hun ouders. De Tuimel lijkt op een kleinschalig kinderdagverblijf waar ook de ouders aanwezig zijn en als het ware worden ondergedompeld in een 'pedagogisch bad'. Gezinnen krijgen individuele begeleiding. De Tuimel organiseert daarnaast ook begeleid gevangenisbezoek voor kleine kinderen van wie de ouders in de gevangenis verblijven.
 • STOP4-7www.stop4-7.be:  Het Open Poortje heeft 3 STOP4-7 teams die werken met kinderen (4-7 jaar) met opvallende gedragsproblemen. Hierbij worden ook de ouders en de leerkracht betrokken.  STOP4-7 is een Vlaamse, wetenschappelijk onderbouwde methodiek die ondertussen ook in het buitenland is ontdekt, o.a. in Nederland en Letland. Sinds kort zet het Open Poortje ook in op ‘Raket’; training van kleuterklassen rond agressiepreventie. 
 • Het Wereldpoortje vangt sinds juni 2016 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (jonger dan 15 jaar) op in een huis van Het Open Poortje.  De jongeren krijgen er een veilige en gezellige thuisbasis. Er wordt samen gesport en gekookt. De jongeren worden aangemoedigd om contact te onderhouden met hun familie in het buitenland. Lokaal bouwen we een netwerk uit via school, verenigingen, peter- en meterfiguren (= steunfiguren). Voor traumaverwerking werkt het Wereldpoortje samen met  psychologische diensten.

Hoe kan je het Open Poortje helpen?

Financiële steun voor

 • Agressiepreventie in kleuterklassen (‘Raket’): een half jaar training hierrond in een kleuterklas kost 5.864 euro. Het Open Poortje wil graag in meerdere centrumsteden deze module kunnen aanbieden aan scholen die vragende partij zijn. Op dit moment draait de module al in scholen in St-Niklaas, Beveren, Mechelen, Temse, Lokeren) dankzij financiering vanuit het gemeentebestuur.  Om meer gemeentes over de brug te krijgen, moet het Open Poortje kunnen aantonen dat deze methodiek werkt. 

Vrijwilligers

 • karweitjes, onderhoud (eenmaal per week, tuin- of bosonderhoud)
 • fondsenwerving (eenmaal per week, kennis hebben van administratie)
 • gastgezinnen (het Open Poortje zoekt mensen die af en toe een meterfiguur kunnen zijn voor kwetsbare kinderen)
 • vertalingen (Frans), voor de vertaling van een pedagogisch handboek (intern geschreven).  Is redelijk arbeidsintensief (kan enkele maanden duren).
 • webmastering en ICT (om de website van het Open Poortje te actualiseren of te vernieuwen)

Materiaal

Het Open Poortje is op zoek naar volgend materiaal in goede staat:

 • niet-bederfelijke eetwaren (om aan te kunnen bieden aan de meerdere kansarme gezinnen die het Open Poortje begeleidt)
 • computermateriaal (voor de niet-begeleide minderjarigen zodat ze schooltaken kunnen uitvoeren)

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 07/10/2019