Het Open Poortje zet zich in voor het welzijn van kinderen in nood.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

De missie van het Open Poortje 

Het Open Poortje helpt gezinnen met jonge kinderen in problemen. 

 

Wat doet het Open Poortje?

 

Het Open Poortje werkt in Antwerpen en het Waasland met gezinnen met jonge kinderen waar thuis problemen zijn.

 

 • Als het thuis niet lukt of/en onveilig is, vangt het Open Poortje kinderen tijdelijk op in 2 kleinschalige centra (dag en nacht). De begeleiding biedt veel ondersteuning aan de ouders, zodat zij beter tegen hun taak opgewassen zijn en nadien de zorg weer kunnen opnemen.
 • Daarnaast helpt de organisatie gezinnen bij de opvoeding thuis.
 • Veel kleuter- en lagere scholen vragen om pedagogische hulp in drukke klassen. Het Open Poortje ontwikkelt speciale methodieken die leerkrachten en ouders helpen om kinderen met moeilijk gedrag beter te begeleiden.

 

Het Open Poortje werkt met een aantal basisprincipes:

 • wederzijds respect
 • aandacht voor het welzijn van het kind
 • een open agenda
 • de kracht van het gezin en het netwerk rond het gezin versterken om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

‘Dankzij de hulp van het Open Poortje staan we als gezin nu veel sterker en hebben we veel vertrouwen gekregen’ - getuigenis van een moeder.


Lees meer over de werking van het Open Poortje op de website: www.hetopenpoortje.be.

 

Hoe kan je het Open Poortje helpen?

Financiële steun voor

 • De methodiek voor scholen voor Open Poortje wordt zeer gewaardeerd maar kost geld (5977 euro/jr). Dankzij uw steun kan ze in meer scholen aangeboden worden.
 • Daarnaast worden giften gebruikt voor de algemene werking: begeleiding van gezinnen en tijdelijke opvang voor kinderen in nood.

Vrijwilligers

 • karweitjes, onderhoud (eenmaal per week, tuin- of bosonderhoud)
 • fondsenwerving (eenmaal per week, kennis hebben van administratie)
 • schoolbegeleiding
 • gastgezinnen (het Open Poortje zoekt mensen die af en toe een meterfiguur kunnen zijn voor kwetsbare kinderen)
 • vertalingen (Frans), voor de vertaling van een pedagogisch handboek (intern geschreven).  Is redelijk arbeidsintensief (kan enkele maanden duren).
 • webmastering en ICT (om de website van het Open Poortje te actualiseren of te vernieuwen)

Materiaal

Het Open Poortje is op zoek naar volgend materiaal in goede staat:

 • niet-bederfelijke eetwaren (om aan te kunnen bieden aan de meerdere kansarme gezinnen die het Open Poortje begeleidt)
 • computermateriaal (voor de niet-begeleide minderjarigen zodat ze schooltaken kunnen uitvoeren)
 • speelgoed en knutselmateriaal
 • kledij

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/09/2020