Renovatie en betere uitrusting van de armste gezondheidscentra ter wereld

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

26 Boulevard Baron Huart
5000
Namen
081/51 11 11

Sociale missie

Ziekenhuis Zonder Grenzen (ZZG) is een Belgische humanitaire organisatie die werd opgericht in 1992 binnen Rotary Belux. ZZG stelt zich tot doel het renoveren en beter uitrusten van gezondheidscentra in de armste landen (Azië, Afrika, Zuid-Amerika).

Wat doet ZZG?

In België verzamelt ZZG medisch, chirurgisch en ziekenhuismateriaal en verdeelt het gratis over de gezondheidscentra in nood, waarbij voor nieuw materiaal wordt gezorgd indien dat nodig mocht blijken. De acties van ZZG komen voort uit hun visie op ontwikkeling op lange termijn maar daarnaast verleent de vzw ook assistentie in noodsituaties bij gebeurlijke rampen, zoals tsunami's en aardbevingen. In 24 jaar tijd heeft ZZG meer dan 700 humanitaire missies gerealiseerd.

In 2016 deed ZZG:

  • 50 internationale missies
  • verzending van 118 ton  -  1.240 m3
  • voor een waarde equivalent aan 3.800.000 € (nieuw)
  •  140 afhalingen in België + GH Luxemburg

ZZG wordt erkend door talrijke internationale instanties, waaronder het Internationaal Comité van het Rode Kruis, het departement van Humanitaire Zaken van de UNO in Genève en de Europese Gemeenschap. ZZG wordt tevens erkend door de Koning Boudewijnstichting (België). ZZG wordt beheerd door vrijwilligers van de Rotary, bijgestaan door een permanente structuur (administratief en logistiek personeel). Alle hulpmiddelen worden aangewend voor het volbrengen van humanitaire missies.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

  • de personeelskosten (ophalingen, voorbereidingen, expedities, administratie)
  • de kosten van de internationale transporten
  • de opslagplaatsen (6.300 m2) en kantoren
  • de aankoop van bijkomend nieuw materiaal dat onmisbaar is

Materiaal:

  • medisch, paramedisch en ziekenhuismateriaal in goede staat
  • geen medicatie of farmaceutische producten

 

Vertaling uit het Frans naar het Nederlands: André De Laet

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 14/05/2019