Basisonderwijs voor iedereen in Afrika

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

Sociale missie

Samenbrengen van Afrikaanse ngo's die actief zijn op vlak van onderwijs voor kinderen en jongeren, zodat hun pleidooi bij de resp. overheden voor een kwalitetsvol basisonderwijs voor iedereen, en  vooral voor de meest kansarmen, versterkt wordt.en.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/03/2021