Hulp aan ontwikkelingslanden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Heieinde 120
2360
Oud-Turnhout
014/41 72 05

De missie van Imani Belgium

De vzw heeft tot doel om in ontwikkelingslanden financiële, materiële en logistieke ondersteuning te verlenen aan projecten op gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en levenskwaliteit.

Wat doet Imani Belgium?

Kenia, Nyanza Provincie, platteland rond Oyugis

 • Home Support: maandelijkse bedeling van voedsel e.a. aan senioren, zieken en hulpbehoevenden.
 • School Fee Program : jaarlijks neemt de vzw de kosten ten laste voor een dertigtal leerlingen
 • Keep a Girl in School: het ter beschikking stellen van maandverband voor +/- 200 meisjes van lagere- en middelbare scholen.
 • Widows' Houses : bouw van nieuwe woningen (hutten) voor gezinnen die slecht gehuisvest zijn. Dit gebeurt meestal in samenwerking met jeugd- en vrouwengroepen.
 • Voedselprogramma in de kleuterscholen waardoor de kleuters tweemaal per week een eiwitrijke maaltijd krijgen.
 • Medisch schooltoezicht in de kleuterscholen.
 • Opleidingscentrum (eerste fase) voor meisjes, tienermoeders, jonge vrouwen die geen toegang hebben tot algemene ontwikkeling en opleiding: toegankelijk maken van het perceel, bouwrijp maken van de grond, omheining, aanplanting van 900 bomen, land- en tuinbouwwerkzaamheden. Een aantal jonge vrouwen uit de omgeving telen er groenten en maïs om het terrein vrij van onkruid te houden. De bouwplannen zijn klaar en worden in juni 2014 voorgelegd ter goedkeuring aan de diverse instanties. De aanvang van de bouwwerken is voorzien voor de tweede helft van 2014. 

Hoe kan je Imani Belgium helpen?

Financiële steun

De vzw is voor haar middelen afhankelijk van donaties, acties door scholen, evenementen waaraan ze deelneemt of die ze zelf inricht. Er is financiële steun nodig voor:

 • de jaarlijks weerkerende doorlopende programma's als Home Support, Keep a Girl in School, Voedselprogramma voor de kleuterscholen, Medisch Schooltoezicht.
 • studentensponsoring (school free program): er blijft een constante vraag om meer studenten op te nemen in het sponsoring programma. De vzw wil vermijden dat er studenten van school worden gestuurd omdat ze de schoolrekeningen niet kunnen betalen (12 500 €)
 • de bouw van 10 nieuwe hutten: vooral gezinnen met kleine kinderen leven in erbarmelijke omstandigheden, hebben noch bed, noch beddengoed,...
 • de bouw van een opleiding- en trainingscentrum voor tienermoeders (2014-2014): met het oog op de toekomst en om zowel het liefdadig doel als de investeringen veilig te stellen heeft Imani Belgium vzw in Kenia een "charitable trust IMBEKE (Imani Belgium Kenya)" opgericht. Imani Belgium vzw vzw is op zoek naar sponsors (bedrijven, kantoren, organisaties, scholen....) om het project financieel te ondersteunen en er samen vorm en inhoudelijk gestalte aan te geven. De kosten voor de bouw van een multifunctioneel lokaal met kantoortje en een kamer voor baby opvang bedraagt 50.000,00 €. 

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp: vrijwilligers om een handje toe te steken tijdens de jaarlijkse evenementen, zoals een quiz, muziekfestival, tennistornooi,...
 • sensibilisering: promoten van de vzw in scholen, bij verenigingen,... 
 • fondsenwerving: mensen met ideeën of concrete voorstellen
 • andere: de vzw wil haar werkgebied in Vlaanderen graag uitbreiden. Mensen die zich kunnen vinden in de doelstelling en bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, of die in hun streek een cluster van Imani Belgium willen oprichten kunnen contact opnemem met de vzw.

 Update 2017

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/06/2021