Een eind aan dakloosheid door duurzame herintegratie van dakloze personen - hygiëne en gezondheidszorg

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Sociale missie

Straatverplegers werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel, door langdurig dakloze mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning. Aandacht voor hun hygiëne, gezondheid en zelfwaarde, samenwerking met andere organisaties en de creatie van woongelegenheid, evenals de mobilisatie van het publiek  zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.

straatverplegers

Wat doen de Straatverplegers?

 • Straatverplegers is ervan overtuigd dat ze een eind kunnen maken aan dakloosheid. Door de meest kwetsbare mensen uit de straat te halen, tonen ze aan dat het voor iedereen mogelijk is.

 

 • Straatverplegers besteden veel aandacht aan de hygiëne en eigenwaarde van de patiënten.  Deze leven meestal al geruime tijd op straat, waar de verplegers en maatschappelijk werkers hen opzoeken. De patiënten zijn uiterst kwetsbaar, hun hygiëne is verwaarloosd en hun gezondheid is zwaar ondermijnd.Straatverplegers geven hen de nodige zorg, motiveren hen en brengen hen actief in contact met de bestaande medische en sociale voorzieningen.

 

 •  Met hun programma’s Housing First / Housing Fast zoeken Straatverplegers een vaste en gepaste thuis voor hun patiënten, waar ze zelfstandig kunnen wonen en toch kunnen rekenen op verdere begeleiding om te voorkomen dat ze opnieuw op straat belanden.

 

 • Met praktische informatie-middelen helpen Straatverplegers werk te maken van hygiëne en gezondheid op straat en thuis. Ze zijn zowel voor de patiënten als voor sociale en medische diensten bestemd.

 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

 • 3 computers : 5580 €

 • materiaal voor de straatploeg : 1500 €/jaar 2017

 • voor de salarissen van het team : 990.695€ /jaar 2017

Vrijwilligers in België:

 • Onthaal/luisterend oor/begeleiding

 • Logistiek (de dakloze personen helpen installeren in de nieuwe huisvesting)

 • Karweitjes (in de woningen)

 • Fondsenwerving

 • Vertalingen: NL/EN

 • Webmastering: actualiseren van de teksten op de website

Materiaal:

 • informatica/burotica

 • hygiëne en- onderhoudsproducten

 • kledij/huislinnen

 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen

 update 2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/07/2019