Een eind aan dakloosheid door duurzame herintegratie van dakloze personen - hygiëne en gezondheidszorg

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Gheudestraat, 21-25
1070
Brussel
+32 (0)2 265 33 00

Sociale missie

Straatverplegers werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel en Luik, door langdurig dakloze mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning.

straatverplegers

Wat doet Straatverplegers?

Straatverplegers is ervan overtuigd dat er een eind kan gemaakt worden aan dakloosheid. Door de meest kwetsbare mensen uit de straat te halen, toont de organisatie aan dat het voor iedereen mogelijk is.

 

Straatverplegers besteedt veel aandacht aan de hygiëne en eigenwaarde van de patiënten.  Deze leven meestal al geruime tijd op straat, waar de verplegers en maatschappelijk werkers hen opzoeken. De patiënten zijn uiterst kwetsbaar, hun hygiëne is verwaarloosd en hun gezondheid is zwaar ondermijnd.Straatverplegers geeft hen de nodige zorg, motiveert hen en brengt hen actief in contact met de bestaande medische en sociale voorzieningen. Tegelijk onderzoeken ze samen met hen de mogelijkheden om een vaste woonst te vinden.

 Met hun programma’s Housing First / Housing Fast zoekt Straatverplegers een vaste en gepaste thuis voor haar patiënten, waar ze zelfstandig kunnen wonen en toch kunnen rekenen op verdere begeleiding om te voorkomen dat ze opnieuw op straat belanden.

 

 • Met praktische informatie-middelen helpt Straatverplegers werk te maken van hygiëne en gezondheid op straat en thuis. Ze zijn zowel voor de patiënten als voor sociale en medische diensten bestemd.
 • Samenwerken met collega-organisaties en woongelegenheid creëren zijn debelangrijkste hefbomen. Straatverplegers deelt haar ervaring op het terrein graag via verschillende opleidingen met andere medische en sociale hulpverleners en mobiliseert het publiek om samen sterker te staan.

 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

 • de financiering van een ‘straatronde’, een halve dag met een ploeg van twee verpleegsters/sociaal-assistenten om depatiënten te begeleiden (motivationeel en bij hun medische en administratieve afspraken) om hen zo een weg uit de straat te helpen vinden: 150€

 • materiaal voor de straatploeg : 3000 €/jaar

 • de financiering van de begeleiding van de patiënten in het algemeen door hun ploegen van verplegers/sters, sociaal assistenten en straathoekwerkers.

Vrijwilligers in België:

 • Onthaal/luisterend oor/begeleiding

 • Logistiek (de dakloze personen helpen installeren in de nieuwe huisvesting)

 • Karweitjes (in de woningen)

 • Fondsenwerving

 • Vertalingen: NL/EN

 • Webmastering: actualiseren van de teksten op de website

Materiaal:

 • informatica/burotica

 • hygiëne en- onderhoudsproducten

 • kledij/huislinnen

 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen

Update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/04/2021