Inloopteam De Viertorre vzw

Ondersteuning van kansarme zwangere vrouwen en kansarme gezinnen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

De missie van De Viertorre

De Viertorre biedt integrale, laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan kansarme zwangere vrouwen en kansarme gezinnen met kinderen tot 6 jaar in Oostende. De Viertorre werkt zowel preventief als ondersteunend en helpt (aanstaande) ouders in hun opvoedingsproces.

Gezinnen kunnen op eigen initiatief langslopen bij De Viertorre of doorverwezen worden door andere hulpinstanties. Vaak kampen de gezinnen met meervoudige problemen zoals: financiële problemen, verslavingsproblematiek, tienerzwangerschap, partnergeweld, de taal niet spreken (vluchtelingen, allochtonen,...).

Wat doet De Viertorre?

 • Onthaal
  Personen uit de doelgroep zijn door hun problematiek vaak geïsoleerd geraakt. Een open gesprek is de eerste stap om het vertrouwen te herstellen. Vragen over zwangerschap of de kinderen komen aan bod, maar ook andere problemen kunnen ter sprake komen. Er wordt gestreefd naar een globale aanpak op maat van het gezin. Daarom werkt De Viertorre nauw samen met andere instanties zoals ziekenhuizen, het sociaal huis, Kind en Gezin. In vele gevallen begeleidt ze de personen in nood bij de bevoegde instanties.
 • Groepswerking
  Nederlandstalige moedergroepen (ook voor anderstaligen)
 • Het Ruilhoekje
  Hoewel het Ruilhoekje geen kerntaak van de vzw is, is het een goede manier om in contact te komen met het doelpubliek omwille van de laagdrempeligheid. Zwangere vrouwen of gezinnen met kinderen tot 6 jaar kunnen er iets binnenbrengen en ruilen tegen een ander kledingstuk of materiaal ontlenen. Er zijn ook startpakketten voor moeders om te overbruggen. Het Ruilhoekje trekt meer dan 70  gezinnen per openingsdag aan. Er wordt gewerkt met vrijwilligers uit de doelgroep om de permanentie van Het Ruilhoekje te verzekeren. Ouders kunnen tijdens de openingsuren van Het Ruilhoekje terecht in de Ontmoetingsplaats voor een tas koffie en een gezellige babbel. 
 • Pamperbank Oostende: ouders kunnen op doorverwijzing bij het inloopteam terecht voor aankoop van een pakket pampers aan het symbolisch tarief van 1 €.
  De Viertorre begeleidt jaarlijks meer dan 450 gezinnen. De Viertorre heeft een pagina op facebook.

Hoe kan jij De Viertorre helpen?

Financiële steun

 • Aankoop pampers voor de 'Pamperbank': per gestorte 10 € steunt u de vzw met een groot pak pampers.
 • Uitbreiding van het aanbod babymateriaal (bedjes, kinderwagens, …)

Vrijwilligers

 • animatie, informatie, sensibilisering: hulp bij activiteiten voor gezinnen met kinderen en in de ontmoetingsplaats (1x om de 14 dagen)
 • vertalingen (vermeld de talen): Farsi, Pashtoe

Materiaal

 • kinderverzorgingsmateriaal: luiers,...
 • hygiëne- en onderhoudsprodukten
 • speelgoed/knutselmateriaal in goede staat 
 • kinderkledij tot en met maat 128 en huishoudlinnen

 

Infrastructuur

 • Het Inloopteam is dringend op zoek naar een grote ruimte om het aanbod te kunnen uitbreiden en een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden naar de gezinnen.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 27/06/2018