Wetenschappelijke vooruitgang in de tropische geneeskunde en volksgezondheid.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Nationalestraat 155
2000
Antwerpen
03/247 66 66

De missie van ITG

Versterken van de rationele grondslag van de medische (en veterinaire) gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en beantwoorden aan de binnenlandse noden op het gebied van tropische- en importpathologie. Het werkterrein van het ITG omvat alle ziekten of gezondheidsproblematieken die gebonden zijn aan de specifieke ecologische en socio-economische situatie in ontwikkelingslanden.

Wat doet het ITG?

De kerntaken zijn onderwijs en vorming, onderzoek, dienstverlening en capaciteitsversterking, zowel in België als op het terrein.

  • Samenwerking: het ITG fungeert in vele internationale netwerken en werkt steeds in partnership met instellingen, overheden en gemeenschappen in het Zuiden.
  • Onderwijs en vorming: het ITG biedt gevorderd onderwijs en vorming (master en doctoraat) aan in de tropische geneeskunde, volksgezondheid, bestrijding van overdraagbare ziekten en aids, tropische diergeneeskunde en veeteelt.
  • Onderzoek en dienstverlening: het ITG is een internationale referentie mbt aids, tuberculose, malaria, slaapziekte, ebola, leishmania en wormziekten en zoönosen, veeziekten en de organisatie van gezondheidszorg. Het onderzoek vindt plaats zowel op het ITG als op het terrein, steeds in samenwerking met lokale partners.


Hoe kan je het ITG helpen?

Financiële steun

Ondanks de subsidies van diverse overheden heeft het ITG een voortdurend gebrek aan middelen voor de realisatie van haar objectieven:

  • Onderwijs: er is een belangrijke vraag naar opleidingsbeurzen voor experts met een aantal jaren ervaring. Zij kunnen een gevorderde mastercursus (1 jaar) volgen aan het ITG om zich daarna verder en beter te kunnen inzetten in de gezondheidsdiensten van hun land.
  • Onderzoeksvorming: er is een groot gebrek aan middelen voor doctoraatsopleidingen van wetenschappers uit ontwikkelingslanden. Nochtans is de vorming van een dergelijk topkader essentieel voor de duurzame en autonome ontwikkeling van de gezondheidszorg, de ziektebestrijding en het biomedische onderzoek in hun land.
  • Zowel voor onderzoek als voor dienstverlening is er een chronisch gebrek aan middelen: 60 tot 90% van dit werk, ook op het gebied van aids, moet gebeuren met externe, tijdelijke en beperkte projectfinanciering en mecenaten.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 17/11/2020