Verdedigen van de rechten van vluchtelingen en migranten, creëren van gastvrijheidsnetwerken, bezoeken aan vluchtelingen en gedwongen migranten in gesloten centra en terugkeerhuizen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Maurice Liétartstraat 31/9
1150
Brussel
(+32) 02 738 08 18

De missie van JRS Belgium

Het vergezellen, dienen en verdedigen van de rechten van vluchtelingen en gedwongen migranten. In België zet Jesuit Refugee Service (JRS) zich in voor gastvrijheid en voor vluchtelingen en gedwongen migranten in gesloten centra en terugkeerhuizen.

 

Wat doet JRS Belgium?

 • Detentie

  Bezoek aan migranten in detentie: geaccrediteerde bezoekers bezoeken momenteel wekelijks 3 op de 5 gesloten centra en de 5 sites van terugkeerwoningen. Zij bezorgen begeleiding en juridische bijstand. Vriendschappelijke bezoekers steunen geïsoleerde of kwetsbare gedetineerden.

 • Up Together

  JRS organiseert in de drie gewesten lokale gastvrijheidsnetwerken waarbij gezinnen en communiteiten uitgeprocedeerde migranten thuis opnemen voor maximum 2 maanden. Gewone Belgen vormen onthaalnetwerken die mensen ontvangen op het kwetsbaarste moment van hun migratieproject om hen de kans te geven zich op een waardige manier te bezinnen en te informeren over hun toekomst. JRS zorgt voor het kader, de sociale begeleiding van de verwelkomden en ondersteunt de migranten in het onderscheidingsproces over hun toekomstoriëntering.

 • BEST

  JRS onderzoekt de initiatieven van het middenveld die ondersteuning bieden aan vluchtelingen en migranten teneinde ‘good practices against racism’ te kunnen onderscheiden en aanmoedigen.

Hoe kan jij JRS Belgium helpen?

Financiële steun

 • JRS krijgt geen structurele overheidssubsidie. De vaste dotatie die JRS van de Jezuïeten Provincies ontvangt dekt amper de kosten van 3 VTE en de algemene onkosten, met inbegrip van de uitgaven voor haar drie projecten. JRS moet jaarlijks op zoek naar private giften ter dekking van minstens 2,5 VTE. Budget: 150.000 €.

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
 • administratie/secretariaat : beheer dankbrieven
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • boekhouding : controle over de boekhouding en de rekeningen en begroting
 • fondsenwerving : steun aan de directeur
 • vertalingen (Frans – Nederlands- Engels)
 • website en sociale media : ondersteunen van de communication officer
 • omkadering van de gastvrijheidsnetwerken van de vzw binnen Up Together

Materiaal

 • informatica/burotica: laptops en computers
 • hygiëne- en onderhoudsproducten voor de transitwoning van de Eloistraat waar migranten voor korte termijn worden opgenomen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/09/2020