Help Belgische jongeren die zich inzetten voor Oegandese AIDS-wezen, ex-kindsoldaten en hulpbehoevende kinderen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De oorsprong en missie van Kids for Uganda

In september 2001 werd in het KA Zaventem, onder impuls van Hilde Walraevens, een project gestart om fondsen en hulpgoederen in te zamelen voor het betalen van schoolgelden van ex-kindsoldaten. In juli 2002 trok een groep van 10 vrijwilligers naar Nkozi (Zuid-Oeganda), om er een school voor weeskinderen te bouwen. Bedoeling is een duurzame school te bouwen onder het motto 'Onderwijs is de sleutel tot succes'.  

Wat doet Kids for Uganda?

  • Bouw van een lagere school voor 650 kinderen, waarvan er 280 in een internaat kunnen verblijven. Het internaat is bestemd voor weeskinderen.

  • Financiering van schoolkosten voor zeer arme kinderen uit de Nkozi-regio (Zuid-Oeganda) door peetmoeders- en vaders uit België.

  • Installatie van zonnepanelen om de klaslokalen en het internaat 's avonds van licht te voorzien.

  • Computerklas: dankzij zonne-energie kan Kids for Uganda een computerklas opstarten voor de Nkozi-kinderen

  • Bouw van 4 leraarsverblijven nabij de school en gastenverblijven voor stagiaires

  • Voedseltekort: door de hoge inflatie is de kwaliteit van de voeding ondermaats en is er gebrek aan bepaalde voedings. De school gaat haar eigen zaden planten en wil met het oog hierop een lap vruchtbare grond aankopen.

Hoe kan jij Kids for Uganda helpen?

Financiële steun

  • Om te voorzien in eigen verlichting heeft de vzw voor de afwerking van de elecktrische  installatie, zonnepanelen en accu’s nog 12.000€ nodig.  
  • Omdat de school haar studenten voorziet van eten is ze sterk afhankelijk van de economische toestand van het land.  Er is een torenhoge inflatie op de voedselprijzen en de kwaliteit van de granen is matig tot slecht.  De school wil een stuk landbouwgrond aanschaffen. Hiervoor is er een budget nodig van 11.500€
  • Belgische hogescholen willen stagiaires naar de school sturen.  Hiervoor moet de school investeren in een gastenwoning  (19.800€)
  • Leerkrachten in Kampala (de hoofdstad) verdienen zo'n 10% meer dan in de school van Kids for Uganda kan betaald worden.  Als alternatief heeft de vzw al 4 leerkrachtenverblijven gebouwd en wil ze er nog eens 4 bijbouwen, als stimulans voor de leerkrachten om toch aan te blijven (36.000€).

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 18/06/2020