Klasbak is een netwerkorganisatie en expertisecentrum voor educatie in detentie.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van Klasbak

Educatie in de gevangenis zorgt ervoor dat gedetineerden tijdens hun detentie kunnen groeien en zich succesvol kunnen voorbereiden op hun re-integratie. Klasbak is de Belgische afdeling van de European Prison Education Association, een netwerkorganisatie van professionals die bezig zijn met educatie binnen de gevangenismuren. Klasbak brengt deze expertise samen en drukt haar stempel op beleid, informeert de publieke opinie en initieert en valideert onderzoek.

Wat doet Klasbak?

Sensibilisering over het belang van educatie in detentie

 • De bakberichten’. Deze nieuwsbrief informeert over educatie in de Belgische gevangenissen. 
 • In 2015 organiseerde Klasbak vzw de conferentie van The European Prison Education Association in Antwerpen. Mensen uit de praktijk, beleidsmedewerkers en onderzoekers uit verschillende Europese landen namen deel aan dit congres over gevangeniseducatie.
 • Klasbak helpt mee aan evenementen tijdens de Nationale Dagen van de Gevangenissen: Op 25 november 2017  stond de gedetineerde en zijn familie centraal. Gastsprekers, getuigenissen en randanimatie informeerden het brede publiek.
 • Het Klasbak kick-off evenement op 8 december 2017: Klasbak en haar partners bekeken die dag hoe zij het beste ondersteuning kan bieden. De dag startte met een voorstelling van de nieuwe basisvisie .
  Daarnaast kwamen enkele inspirerende sprekers het beleid rond gevangeniseducatie op nationaal en internationaal niveau uit de doeken doen.
 • Schooljaar 2019-2020: Klasbak gaat voor digitale inclusie van gedetineerden als jaarthema en zal zijn acties hierop richten. Want digitale exclusie leidt tot sociale uitsluiting en vermindert de leerkansen aanzienlijk. 

Wetenschappelijk onderzoek

 • Klasbak bundelt het onderzoek over educatie in Belgische gevangenissen en zoekt naar leemtes in de literatuur. Klasbak ondersteunt onderzoekers die deze leemtes opvullen. Het overzicht van de bestaande literatuur is publiek beschikbaar op de Klasbak-website. Daarnaast koppelt Klasbak deze informatie terug naar de praktijk zodat zij hun activiteiten kunnen verbeteren op basis van aanbevelingen uit onderzoek.

Beleid

 • Klasbak schrijft beleidsadvies en publiceert opiniestukken waarin de impact van beleidsbeslissingen besproken wordt.
 • Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 (Europees, Federaal en Regionaal) heeft Klasbak een memorandum uitgebracht van 5 speerpunten rond leren in detentie. Hiermee is Klasbak letterlijk en figuurlijk naar de politici gestapt om aandacht voor deze punten op te eisen.  

 

Hoe kan jij Klasbak helpen?

Financiële steun 

 • Klasbak is op zoek naar de financiële middelen om een voltijds werknemer blijvend te kunnen in dienst houden die samen met vrijwilligers volgende taken op zich kan nemen:  
  • onderhoud en het updaten van de website. Daarnaast wil Klasbak het thema op sociale media brengen om een breder publiek te bereiken.
  • regelmatig updaten van de nieuwsbrief (de bakberichten) zodat lezers op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.
  • verdere ontwikkeling van het onderzoeksplan: blijvende  ondersteuning van onderzoekers en informeren over nieuwe onderzoeksresultaten.
  • organisatie van meer lezingen, want de nood aan informatie en lezingen over educatie in gevangenissen blijft groot.
  • uitschrijven van adviesnota’s en memoranda om politici en de brede samenleving bewust te maken van de meerwaarde van educatie voor alle burgers, ook gedetineerden.

Materiaal

 • informatica/burotica

 

foto's: Stephen Vincke

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/11/2019