Klasbak is een netwerkorganisatie en expertisecentrum voor educatie in detentie.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van Klasbak

Educatie in de gevangenis zorgt ervoor dat gedetineerden tijdens hun detentie kunnen groeien en zich succesvol kunnen voorbereiden op hun re-integratie. Klasbak is de Belgische afdeling van de European Prison Education Association, een netwerkorganisatie van professionals die bezig zijn met educatie binnen de gevangenismuren. 

Wat doet Klasbak?

Sensibilisering over het belang van educatie in detentie

 • De bakberichten’. Via de nieuwsbrief en sociale media informeert Klasbak over educatie in de gevangenis.
 • In 2015 organiseerde Klasbak vzw de conferentie van The European Prison Education Association in Antwerpen. Mensen uit de praktijk, beleidsmedewerkers en onderzoekers uit verschillende Europese landen namen deel aan dit congres over gevangeniseducatie.
 • Klasbak helpt mee aan evenementen tijdens de Nationale Dagen van de Gevangenissen.
 • Het Klasbak kick-off evenement op 8 december 2017: Klasbak en haar partners bekeken die dag hoe zij het beste ondersteuning kan bieden. De dag startte met een voorstelling van de nieuwe basisvisie .
  Daarnaast kwamen enkele inspirerende sprekers het beleid rond gevangeniseducatie op nationaal en internationaal niveau uit de doeken doen.
 • Schooljaar 2019-2020: Klasbak gaat voor digitale inclusie van gedetineerden als jaarthema en zal zijn acties hierop richten. Want digitale exclusie leidt tot sociale uitsluiting en vermindert de leerkansen aanzienlijk. 

Wetenschappelijk onderzoek

 • Klasbak bundelt het onderzoek over educatie in Belgische gevangenissen en en doet onderzoekssuggesties. Literatuur en publicaties zijn publiek beschikbaar op de Klasbak-website. Daarnaast koppelt Klasbak deze informatie terug naar de praktijk zodat zij hun activiteiten kunnen verbeteren op basis van aanbevelingen uit onderzoek.

Beleid

 • Klasbak schrijft beleidsadvies en publiceert opiniestukken.
 • Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 (Europees, Federaal en Regionaal) heeft Klasbak een memorandum uitgebracht van 5 speerpunten rond leren in detentie. Hiermee is Klasbak letterlijk en figuurlijk naar de politici gestapt om aandacht voor deze punten op te eisen.  

 

Hoe kan jij Klasbak helpen?

Financiële steun 

 • Klasbak is op zoek naar de financiële middelen om een voltijds werknemer blijvend te kunnen in dienst houden. 

Vrijwilligers

 • Administratie en secretariaat
 • Hulp bij evenementen en campagnes
 • Fondsenwerving

Materiaal

 • Computer- en kantoormateriaal

 

foto's: Stephen Vincke

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/06/2020