Konekt ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk om een actieve rol op te nemen in de maatschappij

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2019

Lijnmolenstraat 153
9040
Sint-Amandsberg
+32 (0)9 261 57 50

Wat is de missie van Konekt?

Personen met een beperking krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, daar gaat Konekt voor. De organisatie streeft ernaar dat er in 2035 geen contexten meer bestaan waar personen met een beperking afgezonderd of uitgesloten worden. 

 

konekt op donorinfo.beWat doet Konekt?

Via vorming versterkt Konekt personen met een beperking en hun netwerk. Door sensibilisering en netwerking zet ze onze superdiverse maatschappij in beweging.

 

 • Talenttrajecten met stages


Wat zijn mijn talenten? Wat wil ik nog leren? Welk werk wil ik doen in de toekomst? Het zijn vragen die (jong)volwassenen met een beperking erg bezig houden. Konekt organiseert in heel Vlaanderen praktijkgerichte trajecten met stages (zoals co-begeleider in de kleuterklas) die talenten centraal zetten. Konekt ondersteunt centra voor volwassenenonderwijs om hun deuren open te zetten voor personen met een beperking. Daarnaast doet de organisatie experimenten met scholen, bedrijven en verenigingen om werken vanuit talent in plaats vanuit niet-kunnen definitief op de kaart te zetten in Vlaanderen.


 • Vorming aan professionelen

Rond bepaalde thema's heersen taboes. Omdat ze privé zijn of botsen met normen en waarden. Omdat ze een risico inhouden. Via vorming versterkt Konekt begeleiders, leerkrachten en andere professionelen om aan de slag met levensthema's die dicht op het vel zitten. Zoals seksualiteit, moeilijkheden met gedrag, rouw, samenwerking met ouders en netwerk… Konekt begeleidt handicapspecifieke organisaties en voorzieningen in een moderne visie rond inclusie.

 • Bewegingswerk: maak de wereld inclusief

 

Konekt streeft ernaar dat personen met een beperking een actieve rol opnemen in de maatschappij. Dat ze meer zichtbaar zijn en dat de samenleving vanzelfsprekend rekening houdt met hun noden. Met inspirerende projecten, campagnes, opiniewerking en storytelling zet de organisatie de samenleving in beweging.

Hoe kan je Konekt helpen?

Je kan Konekt helpen met financiële steun voor:

 • Talentwerking van jongvolwassenen. Met extra financiële steun kan Konekt meer jongvolwassenen met een beperking ondersteunen om te bouwen aan een toekomst die ze zélf willen.
 • Pioniersprojecten die scholen, bedrijven en de overheid inspireren om écht actie te ondernemen. De toekomst is nu.
 • De bouw van de eerste inclusiehub in Europa. In 2021 start Konekt in Gent met de bouw van een volledig toegankelijke hub, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het wordt een landmark van inclusie, met kantoren, een danszaal, conferentieruimte, horeca en ruimte voor ontmoeting. Een unieke plaats voor sociaal en inclusief ondernemerschap. Alle steun is meer dan welkom. 
 • De verbouwing van een oud naaiatelier in Leuven tot een lokale inlusiehub, vlakbij het station. Ook hier worden zaadjes geplant en zal het talentvirus zich verspreiden.

Konekt zoekt de volgende vrijwilligers:

 • administratie/secretariaat
 • hulp bij evenementen en campagnes
 • karweitjes, onderhoud

 • fondsenwerving

 • juridische expertise

 • vertalingen (Engels)

 • vervoer

 • webmastering en ICT

 • begeleiding van cursisten tijdens activiteiten

 • communicatie (schrijven, web, fotografie)

 • leerervaringen aanbieden aan onze cursisten

 • woordvoerder zijn

Help Konekt met het volgende materiaal:

 • computer- en/of kantoormateriaal
 • gereedschap
 • meubels
 • elektro-huishoudtoestellen
 • materiaal voor verpakking en transport
Update 2020
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 05/03/2021