Help kansarme kinderen in Navotas (Manila, Filippijnen) toegang tot onderwijs krijgen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Tijl Uilenspiegellaan 126
2050
Antwerpen
+32/(0)486 52 61 88

De missie van Kulay vzw

Hulp aan kansarme kinderen in Navotas (Manila), Filipijnen, voornamelijk op vlak van onderwijs

Wat doet Kulay?

 • Navotas Peterschappen: in 2008 startte de vzw in samenwerking met de Ina-Foundation een project in de krottenwijk Tangos in Navotas om kinderen te begeleiden in hun onderwijs. 3 leerkrachten geven dagelijks 2 uur les aan een 100-tal kleuters in verschillende groepen.

  Door middel van peterschappen worden de meest kansarme kinderen gekoppeld aan een peetouder in België, waardoor de kinderen hun schoolloopbaan in het lager onderwijs kunnen verderzetten. Met het gesponsorde geld wordt schoolmateriaal aangekocht. Ook de ouders worden bij dit project betrokken door een voedselproject waarbij gezonde kookcursussen en basisvoedselpakketen worden verdeeld.

 • Navotas Free Clinic: trimestrieel organiseert de vzw gratis geneeskunde voor de kinderen uit de wijk. Kulay kan er rekenen op de medewerking van 8 vrijwilligers (onder wie 3 dokters). Meer dan 100 kinderen maken gebruik van deze dienst.

 • Navotas Bibliotheek: op vraag van de begeleide kinderen en ouders en om de educatieve achterstand weg te werken richtte de vzw een jeugdbibliotheek op in Navotas. 3 jobstudenten en een leerkracht-begeleidster werden opgeleid en het nodige materiaal werd aangekocht.

 • Beroepspeterschappen
  4 jaar geleden startte Kulay, samen met AMIE-België, beroepspeterschappen met als doel jongeren te steunen in hun hogere studie.

 • Davaos
  Samen met AMIE-België ging Kulay een samenwerkingsverband aan met zuster Adelaïde Santiago, die actief is in Bukidnon (Davaos), een zeer achtergesteld ruraal gebied in het zuiden van de Filippijnen. Er werd een 'kiosk' (ontmoetingscentrum) gebouwd, en een aantal jongeren uit de regio komen in aanmerking om van beroepspeterschappen te kunnen genieten.

 • KULAY Philippines
  De Filipijnse zusterorganisatie van Kulay vzw kreeg in 2013 een erkenning als ngo in de Filipijnen.

 • Noodopvang

  Sinds 2017 helpt Kulay ook families die het tijdelijk moeilijk hebben door middel van noodopvang.  De vzw steunt een familie met 7 kleine kinderen, die uit huis werd gezet en waarvan de man ziek is.  De vzw huurde een eenvoudig verblijf, en zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.


Hoe kan jij Kulay helpen?

Financiële steun

 • de vzw wil het aantal peterschappen verder uitbreiden:  met 12€ per maand kan een kansarm kind schoolgaan.  De vzw start met peterschappen vanaf de kleuterklas zodat het kind van bij het begin kan meevolgen en worden opgevolgd. 
 • relocatie van de school:  op middellange termijn moet er plaats worden geruimd voor een nieuwe auto-luchtweg die wordt aangelegd over Navotas.  De vzw probeert reeds een budegt aan te leggen, zodat ze in 2020 een andere locatie kan bouwen/huren.
 • Free-clinic: 4 keer per jaar organiseert de vzw een gratis medische controle bij meer dan 100 kinderen. De kinderen krijgen gratis medicijnen worden begeleid indien er een ernstige gezondheidsproblemen zijn.

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/10/2020