Feministische ngo voor een wereld gebaseerd op gelijkheid en solidariteit tussen vrouwen en mannen, zowel Noord als Zuid.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Sociale missie

Bijdragen tot een kentering in de verhoudingen Noord-Zuid en man-vrouw, zowel op vlak van solidariteit als rechtvaardigheid. Uit genderrapporten blijkt duidelijk dat zowel Noord als Zuid gelijkaardige doeleinden nastreeft, wat een basis kan vormen voor synergieën tussen organisaties uit het Noorden en het Zuiden.


Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 23/03/2021