Les Amis de Chèvrefeuille vzw

Dienst van netwerken voor de huidige en de oud-bewoonsters van de vzw Chèvrefeuille

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

Lesbroussartstraat 104-106
1050
Brussel
02/ 647 17 78

Sociale missie

De vzw Les Amis de Chèvrefeuille is een dienst van netwerken die ter beschikking staan van de ex- en huidige bewoonsters van het onthaaltehuis Chèvrefeuille. Doelstelling is het organiseren van activiteiten die het ontwikkelen van sociale relaties en solidariteit bevorderen, en die erop gericht zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en de competenties van de bewoonsters te herwaarderen, waardoor ze makkelijker kunnen (her)integreren in de maatschappij.


Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/10/2020