Residentiële opvang voor jongeren en volwassenen. Wonen onder toezicht.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Sociale missie

De vzw Les Anémones vangt 53 bewoners met een lichte tot zware mentale beperking of gedragsstoornissen op in huiselijke verblijven, een veilig en gunstig kader.  Doel van de vzw is de bewoners centraal te stellen, als medebedenker van zijn/haar project en de beste levenskwaliteit na te streven.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 01/02/2018