Morele steun en materiële hulp aan minderbedeelden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

29, Odon Warlandlaan
1090
Brussel
+32 (0)487 310 488      

Sociale missie

Les Biscuits vzw is een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit een twintigtal vrijwilligers, van verschillende leeftijdscategorieën en filosofische overtuigingen. Het team biedt dagelijks morele steun en materiële hulp aan personen in nood: daklozen, gezinnen met kinderen, gepensioneerden die in armoede leven, geïsoleerde moeders, jongeren zonder werk,...

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/01/2019