Inclusieve opvanghuizen aangepast aan jongvolwassenen met een mentale handicap.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Sociale missie

De vzw Les Pilotis stelt inclusieve woongelegenheden ter beschikking van jongvolwassenen die slechts een beperkte zelfstandigdheid hebben door het feit dat ze een mentale handicap hebben, met eventueel een bijkomende lichamelijke handicap. Er wordt voorrang gegeven aan personen die heel erg afhankelijk zijn van hulp. De gestelde doelstellingen zijn gericht op het dringende karakter van het plaatsgebrek in de regio Brussel-Hoofdstad en op het bieden van een alternatief antwoord op de reeds bestaande opvangmogelijkheden en dit door te streven naar de inclusie van de betreffende persoon in zijn wijk zodat hij of zij een leven kan leiden dat zo dicht mogelijk aanleunt bij het leven van ieder van ons. Het is op lange termijn de doelstelling van de vzw om een netwerk van inclusieve woningen uit te bouwen, die elk tegemoet komen aan de vraag en de behoeften van deze gehandicapte mensen en hun familie. Personen met een handicap moeten kunnen wonen in hun huis en echt kunnen leven binnen hun wijk. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/02/2019