LICHT VOOR DE WERELD ivzw bestrijdt blindheid in Afrika

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Karreveldlaan 12
1080
Brussel
02/415 97 05

De missie van Licht voor de Wereld

LICHT VOOR DE WERELD is een erkende Belgische ngo die in Afrika blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit verbetert van personen met een visuele handicap en hun familie en opkomt voor hun rechten.

Wat doet Licht voor de Wereld?

Armoede en handicap: een vicieuze cirkel

De hoofdoorzaak van blindheid is armoede. 90 procent van alle personen met een visuele beperking leeft in ontwikkelingslanden. Vaak hebben deze mensen geen toegang tot medische zorg noch tot educatie en werk. Handicaps zijn veelal het gevolg van angst en bijgeloof, een gebrek aan informatie, slechte hygiëne en een tekort aan gespecialiseerd medisch personeel en infrastructuur. De link tussen handicap en armoede is duidelijk. Door de oorzaken aan te pakken, wil Licht voor de wereld deze vicieuze cirkel doorbreken.

LICHT VOOR DE WERELD  ondersteunt lokale partners in DR Congo, Rwanda en Tanzania in de strijd tegen vermijdbare blindheid de integratie van personen met een visuele beperking in de samenleving via educatie en de verdediging van hun rechten.

Interventies 

 • Oogzorg

Niet minder dan 80 procent van de gevallen van blindheid en slechtziendheid kunnen voorkomen of genezen worden door relatief eenvoudige en goedkope ingrepen. LICHT VOOR DE WERELD maakt kwaliteitsoogzorg toegankelijk voor de allerarmste mensen, onder meer door de oprichting van oogziekenhuizen. De uitbouw ervan gebeurt steeds volgens hetzelfde duurzame, holistische model.

LICHT VOOR DE WERELD draagt bij aan preventie en behandeling van blindheid door het ondersteunen van:

  • Sensibilisering op het terrein, vroegtijdige opsporing en oogonderzoek

  • Behandelingen zoals operaties, geneesmiddelen, ...
  • Visuele therapie en de nazorg van geopereerde kinderen
  • Opleiding van lokaal medisch en administratief personeel
  • Optiekzaken met kwaliteitsbrillen aan betaalbare prijzen
  • Kwalitatief medisch materiaal.
  • bij kinderen en volwassenen door de inzet van mobiele klinieken en gemeenschapswerkers

 

 • Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking

In de armste landen heeft naar schatting slechts twee procent van de kinderen met een beperking toegang tot onderwijs. De bestaande onderwijsstructuren hebben geen of weinig voorzieningen om deze kinderen op te vangen. Bovendien rust er een groot stigma op personen met een handicap. Een slechtziend kind wordt vaak als minderwaardig bestempeld en uitgesloten van onderwijs en het sociale leven. Nochtans kunnen kleine veranderingen al een groot verschil maken. Als bijvoorbeeld een slechtziend kind vooraan in de klas mag zitten, kan het de lessen al veel beter volgen.

 

 • Van gespecialiseerd naar inclusief onderwijs

LICHT VOOR DE WERELD  steunt onderwijsprogramma’s voor blinde en slechtziende kinderen. Om de vooroordelen tegenover kinderen met een handicap te doorbreken, streeft de ivzw samen met haar lokale partners naar inclusief onderwijs. Dit houdt in dat kinderen met een visuele beperking in hun gemeenschap schoollopen, samen met ziende leeftijdsgenoten. Indien nodig krijgen de kinderen hulpmiddelen zoals een schrijfplank of een vergrootglas zodat ze de les goed kunnen volgen.

Voor blinde kinderen is er enkele jaren een speciaal programma voorzien waar ze onder andere braille leren lezen en schrijven. Daarna integreren ze in de klassen met ziende leeftijdsgenootjes in een buurtschool. Gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen zowel de leerlingen als hun ouders en leerkrachten bij deze integratie. In haar partnerland Tanzania hebben meer dan vijfhonderd blinde en slechtziende kinderen toegang tot onderwijs dankzij de steun van Licht voor de wereld . In Lubumbashi, DR Congo, zijn er tot op heden 40 scholen waar een zestigtal kinderen met een visuele beperking les volgen. Voor al deze kinderen is dit een eerste belangrijke stap om een plaats te verwerven in de samenleving.


Hoe kan jij Licht voor de Wereld helpen?

Financiële steun

 • Met 14 euro schenkt u eenhandtelescoopzodat een slechtziend kind het schoolbord kan zien.
 • Met 18,5 euro per maand stuurt u een blind kind een jaar lang naarschool.
 • Met 40 euro schenkt u een zichtreddende cataractoperatie aan een volwassene.
 • Met 135 euro schenkt u een zichtreddende cataractoperatie aan eenkind.

Vrijwilligers in België

LICHT VOOR DE WERELD ivzw is steeds op zoek naar mensen die op regelmatige basis of tijdens gerichte acties een handje kunnen toesteken.

 • animatie, informatie, sensibilisering: helpen om het werk van LICHT VOOR DE WERELD bekend te maken.
 • logistieke hulp bij evenementen en campagnes: voor personen die af en toe enkele uren vrij hebben, verborgen talenten hebben of hun kennis ter beschikking willen stellen. 
 • fondsenwerving
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/10/2019