Onthaal met verblijf van kinderen tot de leeftijd van 14 jaar, waarvan de gezinnen het moeilijk hebben.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Pijlstraat, 14
1000
Brussel
+32/(0)2 204 06 06

Sociale missie

Gespecialiseerde hulpverlening voor gezinnen en/of jongeren met het oog op hun ontplooiing, met inachtname van hun rechten en belangen. 


Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/06/2021