De hartenwens vervullen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

 De missie van Make A Wish Vlaanderen

Make A Wish vzw is een vrijwilligersorganisatie die wensen vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Kinderen die tenminste 3 jaar zijn en hun achttiende jaar nog niet hebben bereikt kunnen een wensaanvraag doen. De vzw gelooft in de helende kracht van een wens die hoop, kracht en vreugde brengt.

 

Wat doet Make A Wish Vlaanderen?

Op dit moment vervult Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen vzw meer dan 150 wensen per jaar. Dit is mogelijk dankzij de hulp van een netwerk van een 120-tal vrijwilligers, verspreid over de Vlaamse provincies en dankzij een nauwe samenwerking met het medisch personeel van verschillende ziekenhuizen.
De vzw spreekt zich in principe niet uit over de inhoud van een wens. De wens wordt enkel bepaald door de verbeelding van het kind. Het merendeel van de wensen betreft een bestemming (Euro-Disney,..), een inleving (omroepster voor een dag,...…), een ontmoeting (K3,…...), of een speciaal geschenk (fiets,…...). Make-A-Wish financiert de volledige kost van de wensvervulling. De gemiddelde kostprijs voor een wens bedraagt 4 500 €.

Hoe kan jij Make A Wish Vlaanderen helpen?

Financiële steun

De vzw wordt gefinancierd door privé-fondsen (particulieren en bedrijven). Voor het vervullen van 150  wensen, heeft de vzw een bedrag nodig van gemiddeld 675.000 € per jaar.

Vrijwilligers in België

  • algemeen /ondersteunende vrijwilligers: deze vrijwilligers zijn van alle markten thuis en zijn multi-inzetbaar. Ze helpen bij het vervullen van wensen én het verzamelen van de nodige fondsen en werkingsmiddelen.
  • fondsenwerving: commerciële en creatieve netwerkers. De vzw is steeds op zoek naar sponsors en werkingsmiddelen. Fundraisers benaderen mogelijke sponsors en nemen hen mee in de wondere wereld van dromen en hartenwensen.
  • animatie: wensvervullers tonen hun meest creatieve kant om elk wenskind een unieke belevenis te geven. Elke wensvervuller vervult minstens 5 wensen per jaar.

Materiaal

Afhankelijk van de aard wens gaat de vzw op zoek naar bedrijven die  meewerken aan de realisatie van een wens door het gratis of tegen verlaagde prijs aanleveren van limousines, feestruimtes, catering, boomhutten, jacuzzi’s, computers/laptops,...

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 13/12/2018