Begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of asielzoekers op hun weg naar meer autonomie.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Sociale missie

Begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en jonge vluchtelingen die zonder ouder of wettelijke voogd in België zijn aangekomen op hun weg naar autonomie, welzijn en integratie.

Wat doet Mentor-Escale?

 • Individuele begeleiding: eenmaal erkend als vluchteling, worden niet-begeleide minderjarigen geconfronteerd met veel complexe procedures. Of ze nu zelfstandig, onder toezicht wonen of op zoek zijn naar huisvesting, Mentor-Escale biedt hen persoonlijke sociale, educatieve en psychologische ondersteuning.

 • Gezamenlijke activiteiten: als ze het opvangcentrum verlaten, worden jongeren vaak geconfronteerd met eenzaamheid. Via het warme onthaal van Mentor-Escale krijgen ze toegang tot de nodige diensten en hulpbronnen om hun dagelijkse leven gemakkelijker te maken, en tot een scala aan gezamenlijke activiteiten. Mentor-Escale geeft hen volop de gelegenheid om een netwerk op te bouwen zodat elk van de jongeren een eigen plek kan vinden in de Belgische samenleving.

 • Peterschap: Voor de NBMV die hierom vragen, brengt Mentor-Escale hen in contact met een peeter of meter.

 

Naast zijn gebouwen in Brussel, heeft Mentor-Escale ook een vestiging in Wallonië : Mentor-Escale Namen - Avenue Sergent Vrithoff, 141 - bus 11, 5000 Namen Tel. 081 22 40 17  infonamur@mentorescale.be

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

 • Jonge vluchtelingen helpen en begeleiden om actieve en verantwoordelijke burgers van de Belgische samenleving te worden.
 • De financiering van een personeelslid om het nieuwe peterschapsproject te ontwikkelen.
 • De organisatie van collectieve activiteiten, culturele uitstapjes

Vrijwilligers in Belgïe voor:

 • Hulp bij huiswerk: enkele uren/week
 • Een solidariteitsevenement organiseren
 • Peeter of Meter worden
 • Jongeren helpen bij het vinden van een woning in BXL of Namen
 • De onthaal houden
 • Animatie, informatie, sensibilisatie
 • Fondsenwerving
 • Vertalingen: Dari (Farsi), Pashtun, Peul, Malinké, Arabisch,...
 • Logistiek / transport: hulp bij de verhuizing van jongeren en meubels voor transitwoningen
 • Alle andere motivaties en vaardigheden zijn welkom

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 05/08/2021